• فارسی
  • English

توضیحات جشنواره پاندا کوچک چین

جشنواره کوچک پاندا چین با رویدادهای سالانه مانند سال نو چینی، جشنواره فانوس، جشنواره قایقرانی اژدها و جشنواره پاییزه شروع شده است، به جشن های سنتی برای کمک به پاندا کوچولو بروید و برنده مسابقه قایق اژدها، ارسال کیک شوید.

ویژگی های بازی Little Panda Chinese Festival - جشنواره پاندا کوچک چین:
  • یادگیری آداب و رسوم جشنواره سنتی چین
  • غذاهای سنتی چینی را تهیه کنید
  • هماهنگی دست و چشم خود را بهبود بخشید و یاد بگیرید که با دیگران به اشتراک بگذارید

The description of Little Panda Chinese Festival

Little Panda Chinese Festival will introduce the life in China to you. There are annual events like Chinese New Year, the Lantern Festival, Dragon Boat Festival, and the Mid-Autumn Festival.

Download Little Panda Chinese Festival, cook Chinese delicacies to celebrate traditional festivals! Make rice cake with girl panda Miumiu, help boy panda Kiki win the dragon boat race, send moon cakes to baby bunny Momo...More festival surprises await you!

TRADITIONAL CHINESE FESTIVALS
Celebrate Chinese New Year and many other festivals. You can select your favorite festival!

SPECIAL TREATS
Noodles, tofu, moon cakes, yuanxiao, colorful dumplings and more! Different food for different Chinese festival! Have fun and explore!

FESTIVAL GAMES
Mazes, the dragon boat race, jigsaw puzzles...there are lots of festival games to choose from. 

CHINESE PAPERMAKING
Papermaking is always fun! Let's do it together!

You'll learn:
1. Traditional Chinese festival customs.
2. How to make traditional Chinese festival foods.
3. Improve your hand-eye coordination and learn to share with others!

About BabyBus
—————
At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own.

Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 250 million fans from ages 0-8 around the world! We have produced more than 150 children's educational games, 700 children's songs, and animations of various themes spanning the arts, health, and science.
—————
Contact us: ser@babybus.com
Visit us: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»