• فارسی
  • English

توضیحات جزیره دایناسور

بعد از ارائه سری بازی های عصر ژوراسیک و سیاره دایناسور، جزیره دایناسور ها عرضه شد. محتویات ما اطلاعات مختصری در مورد هر دایناسور به شما می دهد. در حالی که به آنها غذا می دهید در موردشان بدانید و با آنها بازی کنید.

ویژگی های جالب بازی Dinosaur Planet - جزیره دایناسور:
  • وجود دایناسورهای زیبا و رنگارنگ
  • گیاهخواران یا گوشتخواران؟ به آنها غذا بدهید و بفهمید!
  • با دایناسور ها بازی کنید و با آنها دوست شوید.
  • در مورد 6 نوع دایناسور در یک موزه صوتی اطلاعات کسب کنید .

The description of Dinosaur Planet

After Jurassic World, Dinosaur Planet presents brand new dinosaurs. Our content gives you concise facts about each dinosaur. Learn about them while you feed them and play with them.

Fun features:
1.Brooding relies on the heat created by rotten leaves.
2.Herbivores or carnivores? Feed them and find out!
3.Play games with dinosaurs and be friends with them.
4.Learn about 6 types of dinosaurs in an audio museum.


Design concepts:
We focus on inspirational learning;
We focus on skill-building;
We focus on bringing fun contents to our young audience;
Take the baby bus for an unique learning experience!

About BabyBus:
BabyBus is the most trusted brand in early childhood educational software. The mobile applications are designed and developed specifically for children.

Tips: In the search bar, enter "BabyBus" to find all of our products.

Contact us:
E-mail: en@babybus.com
Website: http://www.babybus.com
Facebook:https://www.facebook.com/BabyBusENGLISH/?ref=hl
Privacy Policy: http://en.babybus.com/index/privacyPolicy.shtml

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»