• فارسی
  • English

توضیحات کودک پاندا - نجات از زلزله 2

آیا می دانید چگونه از زلزله فرار کنید؟ بیایید با هشدار و نجات زلزله آشنا شویم.

عجله کنید و ساکنان را برای فرار راهنمایی کنید، بینی و دهان را با حوله مرطوب بپوشانید، به دنبال خروج اضطراری باشید و با رفتن از پله ها ساختمان را سریعاً تخلیه کنید. بچه ها هنگام وقوع زلزله آسانسور نروید.

در صورت رگ به رگ شدن پا در هنگام فرار چه باید کرد؟ وحشت نکنید، کیسه یخ را روی پای رگ به رگ شده قرار دهید تا تورم کاهش یابد. بعد، پا را با یک باند بپیچید.

یکی از ساکنان از برق گرفتگی غش کرد، چگونه می توان مجروحان را نجات داد؟ ابتدا فشرده سازی قفسه سینه انجام دهید. سپس دهان را برای تمیز کردن باز کنید. بعد 2 نفس نجات انجام دهید. این کار را تکرار کنید تا مصدوم به هوش بیاید.

امکانات بازی Baby Panda: Earthquake Rescue 2 - کودک پاندا - نجات از زلزله 2:
  • انیمیشن های جالب نحوه هشدار زلزله را به شما نشان می دهند
  • در مورد 6 روش انجام نجات از زلزله اطلاعاتی کسب کنید: فرار، آسیب سوختگی و موارد دیگر
  • تصاویر مربوط به نجات در دسترس برای تقویت دانش شما در مورد نجات از زلزله است

The description of Baby Panda: Earthquake Rescue 2

Baby Panda: Earthquake Rescue 2 is here! Do you know how to escape from an earthquake?
Let’s learn about earthquake warning and rescue with Kiki!

ESCAPE FROM FIRE
A fire is sparked by the earthquake! Hurry up and guide the residents to escape: Cover nose and mouth with a wet towel, look for an emergency exit, and evacuate quickly by taking the stairs. Children, do not take elevator when an earthquake strikes!

TREATMENT OF SPRAINED LEGS
What should be done in case of a person with sprained legs during escape? Don't panic! Put the ice bag on the sprained leg to reduce the swelling. Next, wrap the leg with a bandage and pad it with a blanket that is rolled up!

PERFORMING CPR
A resident fainted from electric shock! How to rescue the injured? First, perform 30 chest compressions; then open the mouth for cleaning up; next perform 2 rescue breaths. Repeat until the injured regains consciousness.

Baby Panda will also take you to learn about the earthquake warning. Let's check it out!

FEATURES:
- Interesting animations show you how earthquake warning works.
- Learn about 6 ways to perform earthquake rescue: escape, burn injury, and more.
- Illustrations on rescues available to reinforce your knowledge on earthquake rescue.

About BabyBus
—————
At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own.

Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields.

—————
Contact us: ser@babybus.com
Visit us: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»