• فارسی
  • English

توضیحات ماجراجویی جنگل پاندا کوچولو

زمستان به زودی می آید، حیوانات در جنگل مشغول هستند، با این حال قبل از زمستان باید کارهایی انجام شود. آیا می خواهید به آنها کمک کنید؟
به یک ماجراجویی پر پیچ و خم وارد شوید، به مورچه ها کمک کنید تا غذای خوشمزه پیدا کنند. کودکان به یاد داشته باشید که تمام جاده ها به رم رسیده است. جمع آوری مواد قبل خواب زمستانی انجام شود. خارپشت می خواهد یک لانه ی راحت و زیبا داشته باشد و نیاز به ذخیره زیادی آجیل دارد. وای نه! بزرگترین شکارچیان آنها در اینجا هستند، بچه ها باید از آنها محافظت کنید.
زمان برگزاری یک مهمانی عظیم در جنگل است، با پخت کیک، توپ های ژله و برنج به حیوانات قبل از خواب زمستانی کمک کنید.
هر حیوان یک بازی ماجراجویی جنگلی منحصر به فرد برای بازیکن دارد. از طریق این بازی های ساده، کودک می تواند بیشتر در مورد حیوانات مختلف یاد بگیرد و همچنین می تواند از تخیل خود استفاده کند.
ماجراجویی جنگل کودک پاندا اجازه می دهد تا کودک بیشتر در مورد حیوانات و طبیعت یاد بگیرد.

The description of Little Panda's Forest Adventure

Search for "BabyBus" for even more free panda games for you to try!

Winter will soon be here! The animals in the forest are getting busy. However, there is just so much to do before winter comes. Are you willing to help them?

Treasure maze: Head to the maze for an adventure and help the ants locate some tasty food as well as dig out the key that the dog has buried. Children, remember that "all roads lead to Rome"!
Collect materials: There's just so much to do before hibernation begins! Hedgehog wants to have a comfy and pretty nest, and Squirrel needs to store a huge haul of nuts. Children, give them a hand!
Great protector: Swan Goose and Sea Turtle are on their migratory journeys with their friends. Oh no! Their greatest predators are here! Children, help them out by protecting them!
Gourmet party: It's time to hold a massive food party in the forest! Bake a cake, make some jelly and rice balls... The animals will fill their tummies with friends before hibernation begins!

Every animal has a unique forest adventure game for the player. Through these simple games, the child gets to learn more about various animals, learns to be more agile in his/her responses, and also gets to put his/her imagination to good use!

Little Panda's Forest Adventure designed by BabyBus allows your child to learn more about animals and fall in love with nature while navigating the forest in-game!

About BabyBus
—————
At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own.

Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 250 million fans from ages 0-8 around the world! We have produced more than 150 children's educational games, 700 children's songs, and animations of various themes spanning the arts, health, and science.
—————
Contact us: ser@babybus.com
Visit us: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»