• فارسی
  • English

توضیحات پاندا آتش نشان

تبدیل به یک آتش نشان شوید و تجهیزات آتش نشانی را یاد بگیرید و با پیوستن به آتش نشانی وظایف خود را به عنوان یک آش نشان انجام دهید و در این بازی کودکانه آن را تجربه کنید.
فعالیت های بازی سازی این بازی دو جنبه دارد یک تجربه سرگرم کننده و دیگری بخش کلیدی برای یادگیری و درک است.

ویژگی های بازی Little Panda Fireman - پاندا آتش نشان:
  • نقش های مختلف و وظایف جالب توجه
  • بازی های تعاملی برای حل مشکلات
  • نجات
  • یادگیری الهام بخش
  • مهارت سازی تمرکز
  • سرگرم کننده برای مخاطبان جوان
  • تجربه یادگیری منحصر به فرد

The description of Little Panda Fireman

Experience the pride of becoming a firefighter in a child-friendly roleplaying game. Learn firefighting equipment and join the task of saving lives and properties when duty calls! Start the engine and get ready to play!

Fun features:
- Take on different roles and interesting tasks;
- Play interactive games to solve challenging problems;
- Come to the rescue and save the day!

What children know comes from life and game. Roleplaying activities incorporate these two aspects into one fun experience to become a key part of learning and understanding the world they see. Ask them to take on a role!

___________
- Design concepts:
We focus on inspirational learning;
We focus on skill-building;
We focus on bringing fun contents to our young audience;
Take the BabyBus for an unique learning experience!
___________
- The series introduction:
BabyBus is the first trusted brand in early childhood educational software. The mobile applications are designed and developed specifically for preschoolers, and they are divided into two groups by age, the Starter Group for toddlers between the ages 1 and 3 and the Prodigy Group for children between the ages 3 and 6. The educational series in the Prodigy Group combines the main concepts of early childhood education to meet the needs of mastering different learning categories. The applications are aimed at the comprehensive and the analytic development in younger children.

Tips: In the search bar, enter "BabyBus" to find all of our products.

___________
- Contact us:
E-mail: ser@babybus.com
website: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»