• فارسی
  • English

توضیحات نابغه ریاضی کوچک پاندا - بازی آموزش برای کودکان

ریاضیات یک موضوع مهم است، خصوصاً برای بچه ها. با استفاده از این برنامه آموزشی، والدین، ​​معلمان و مربیان می توانند به کودکان در یادگیری سریعتر کمک کنند. این یک بازی سرگرم کننده است که عمدتا در مورد مباحث جمع و تفریق طراحی شده است. در حقیقت، ما معتقدیم که کودکان از طریق بازی های سرگرم کننده و فعالیت های تعاملی بهترین چیز را می آموزند. از آنها بخواهید مهارتهای ریاضی خود را تمرین کنند.

بازی ها می توانند به کودکان در یادگیری مهارت های مهم ریاضی کمک کنند. بنابراین، با استفاده از این برنامه تعاملی، کودکان شما تمرکز خود را بهبود می بخشند و مهارت های حل مسئله را رشد می دهند.

ویژگی های بازی Little Panda Math Genius - Education Game For Kids - نابغه ریاضی کوچک پاندا - بازی آموزش برای کودکان:
  • انیمیشن ها با جلوه های جالب
  • یادگیری جمع و تفریق
  • بسیاری از چالش ها سرگرم کننده

The description of Little Panda Math Genius - Education Game For Kids

Mathematics is an important subject, especially for kids. With this educational app, parents, teachers and educators can help children to learn faster. “Math Genius” is a fun game designed mainly around the topics of addition and subtraction. In fact, we believe that children learn best through fun games and interactive activities. Have them practice their math skills!

Fun features:
- Cool animations and effects,
- Learning addition and subtraction,
- Lots of challenges and fun!

Games can help children learn important mathematical skills. Therefore, with this interactive app, your children will improve their concentration and develop problem-solving skills. Let’s play with our friends!

About BabyBus
—————
At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own.

Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 400 million fans from ages 0-8 around the world! We have released over 200 children's educational apps, over 2500 episodes of nursery rhymes and animations of various themes spanning the Health, Language, Society, Science, Art and other fields.

—————
Contact us: ser@babybus.com
Visit us: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»