• فارسی
 • English

توضیحات ایمنی کودک پاندا - یادگیری نکات ایمنی کودکان

در خانه بچه هایی هستند که بسیار کنجکاو بوده، همه چیز را از شرق به غرب لمس می کنند و والدین را دیوانه می کنند.
نگرانی که کودک شما سوکت برق را لمس کند؟ می ترسید که کودک شما درب را برای غریبه ها باز کند؟ کودک پاندا ایمنی در خانه اینجاست که نگرانی های شما را حل کند.
شبیه سازی وضعیت و هدایت صدا اجازه می دهد تا بچه ها برای یادگیری دانش ایمنی آماده شوند. آهنگ های کودکان + انیمیشن ها دانش ایمنی را تقویت می کنند.

امکانات بازی Baby Panda Safety – Learn Childs Safe Tips - ایمنی کودک پاندا - یادگیری نکات ایمنی کودکان:
 • موقعیت های عمده: غریبه ها در حال ضربه زدن به درب، ایمنی خروجی، مشکلات خوردن اشیا را آموزش می دهد
 • تقویت دانش: رسانه ها الکتریکی شده و قابل لمس نیستند غذا باید قبل از خوردن خنک شود
 • نمایش اشتباهات
 • راهنمایی درست آموزش دفاع شخصی
 • راهنمای عمومی دانش چگونگی باز کردن قفل درب، چگونگی استفاده از یک کلید، نحوه کشیدن دسته
 • آموزش نحوه استفاده از اشیاء روزمره در خانه
 • سازماندهی اسباب بازی ها، حمام های صحیح، تعمیر پله ها
 • آهنگ های کودک + انیمیشن
 • آهنگ های ایمنی برای کودکان که به طور مستقیم از زبان پخش می شوند
 • انیمیشن های شگفت انگیز و هیجان انگیز در مورد ایمنی

The description of Baby Panda Safety – Learn Childs Safe Tips

For more videos, subscribe to BabyBus on YouTube! ►►https://goo.gl/llI2fX

Got a baby at home who is too curious, touching everything from East to West, driving parents crazy! 
Worried that your baby will touch an electric socket? Afraid that your baby will open the door for strangers? [Baby Panda Safety at Home] is here to solve your worries! 
Situation simulation + voice guidance allow children to learn safety knowledge! Children's songs + animations strengthen safety knowledge! 
Here baby panda game, for the above mention strategies. This is among cute panda games that provide a unique strategy regarding home safe.

---Features--- 
9 Major Situations: Strangers knocking at the door, outlet safety, problems with eating objects... comprehensive overview of child safety-at-home knowledge! 
Knowledge Strengthening: Outlets are electrified and can't be touched; food must be blown until it is cool before eating. Display of mistakes + correct guidance teach self-defense! 
Common-Knowledge Guide: How to unlock a door, how to use a key, which way to pull the faucet handle... Teach you how to use everyday objects at home 
Hands-On Control: Organize toys, tidy bathrooms, repair stairs... get your hands dirty yourself to become the most hardworking, obedient baby! 
Children's Songs + Animations: Children's safety songs that roll right off the tongue, fascinating and exciting animations about safety, all allow your baby to learn the knowledge even more easily! 

--- Product Specialty--- 
Interactive toddler game allows baby to learn and play with much fun at the same time; 
In this learning app, there is character role-playing and safety knowledge make learning easy and happy; Voice guidance and easy-to-do controls allow learning to be simple and fast.
It’s among best baby learning games along with fun of panda baby care.  

—————
The BabyBus vision of 'Playful Learning Enlightment' ignites a love for learning, giving your child the Foundation for a happy childhood. 

BabyBus is designed for optimal adaptability to the individual pace of learning for preschoolers aged 6 and younger by seamlessly integrating Montessori methods into the gameplay. BabyBus has built its unique, diversified content system of 'age+ability' through consistent R&D on educational children's games and elaborate song videos to help your child develop skills in five areas: language, health, science, society and art. Our interactive activities will strengthen his or her love of adventure through gameplay. 
—————
Contact Information 
Email: ser@babybus.com
Website: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»