• فارسی
  • English

توضیحات مدیر هتل پاندا کوچولو

به هتل پاندا کوچولو خوش آمدید، جهان بازی که در آن می توانید مغز خود را آموزش دهید.
این پاندا کوچولو صاحب یک هتل است و شما به عنوان مدیر هتل بازی می کنید.

ویژگی های بازی Little Panda Hotel Manager - مدیر هتل پاندا کوچولو:
  • ترتیب اتاق های هتل برای مشتریان با یک لمس ساده
  • کسب سکه، ارتقاء هتل و باز کردن گنج به عنوان پاداش
  • حل مسئله و مهارت منطق با سه موضوع منحصر به فرد
دانلود بازی: