• فارسی
  • English

توضیحات یادگیری اعدا بچه پاندا

دانش خود را در اعداد نشان دهید، شما مقدار زیادی از ماهی های زیبا و موجودات دریایی عجیب و غریب را دریافت خواهید کرد، که با آن شمارش را با سناریوهای جدید سرگرم کننده یاد می گیرید.
این یک بازی آسان و سرگرم کننده برای یادگیری است. کودکان می توانند بخشی از دنیای بچه اتوبوس در معرض اعداد باشند.
بازی با چهره های عالی مانند ظهور اقیانوس زیبا، مزرعه شگفت انگیز یا بازار فوق العاده جدید، شور و اشتیاق و کنجکاوی را برای یادگیری اعداد در کودکان بوجود می آورد.

The description of Baby Panda Learns Numbers

Search for "BabyBus" for even more free panda games for you to try!

Show your knowledge for numbers! You will catch plenty of cute fish and even odd sea creatures! Help Kiki and his friends learn numbers in new scenarios and join the fun! Easy to play and fun to learn! Fun features: - Giant fish to catch and fascinating sea creatures - A super market, a farm and much more! - Traditional way of fish catching! Kids can be a part of BabyBus world where they are exposed to numbers! Our game makes these abstract figures easy to understand. Their passion and curiosity for learning numbers will arise while they explore the beautiful ocean, the amazing farm or the brand new super market!

About BabyBus
—————
At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own.

Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 250 million fans from ages 0-8 around the world! We have produced more than 150 children's educational games, 700 children's songs, and animations of various themes spanning the arts, health, and science.
—————
Contact us: ser@babybus.com
Visit us: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»