• فارسی
  • English

توضیحات شغل های کودک پاندا

آیا می خواهید یک آرایشگر شوید و موهای سبک خود را ایجاد کنید؟ آیا می خواهید راننده شوید و مسافران را جابجا نمایید؟ برای رسیدن به این هدق به واقعیت مجازی بیایید. تجربه و شناخت اجازه می دهد کودک شما تجربه شغل های مختلف را کسب کند.
بازی کردن شخصیت های مختلف و لذت بردن از هر حرفه ای. چالش ها را بپذیرید و آگاهی کار را افزایش دهید.

ویژگی های بازی Baby Panda Occupations - شغل های کودک پاندا:
  • کارهای رنگارنگ
  • ابزار تطبیق گچ، فرمان، چرخ، قیچی آرایشگری ... شغل های مختلف مطابق با ابزار های مختلف
  • تجربه شغلی متفاوت
  • مأموریت های مختلف را به چالش بکشید تا عاشق کار شوید
  • رقابت برای پاسخ به سوالات در یک بازی کلاس
  • استفاده از مغز خود
  • تخیل کودک خود را توسعه دهید
  • محیط کاری واقع بینانه با تجارب حرفه ای
  • فعالیت های آسان و سرگرم کننده

The description of Baby Panda Occupations

For more videos, subscribe to BabyBus on YouTube! ►►https://goo.gl/llI2fX

Do you want to become a hairdresser, and create cool hairstyles? Do you want to become a driver, and take your passengers on rides? Come to [Baby Career Recognition] to make these come true! Experience & Recognize, and let your baby experience different jobs!
Play different characters, and experience the joys of each career; accept challenges, and develop working awareness!
---Product Information--
[Colorful Careers] Hardworking cleaners, clever store assistants, happy farmers...and more careers, all for your picking!
[Tool Matching] Chalk, Steering Wheel, Sickle, Hairdressing Scissors... different jobs match with different tools!
[Career Experience] Clean trash in the park, manage a supermarket all by yourself, plant rice...challenge different missions, and make your baby fall in love with working!
[Career Basics] What are common transportation rules? How many steps are there to build a house? ... Learn alongside KiKi, and enrich your baby's knowledge!
[Fun Activities] Compete to answer questions in a classroom game, create DIY chalkboards... use your brain, move your hands, and develop your baby's imagination!
---Product Specialty---
Realistic work environment, realistic career experiences;
easy and fun games and activities, make your baby have endless fun!


About BabyBus:
BabyBus is the most trusted brand in early childhood educational software. The mobile applications are designed and developed specifically for children.

Tips: In the search bar, enter "BabyBus" to find all of our products.

Contact us:
E-mail: en@babybus.com
Website: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»