• فارسی
  • English

توضیحات مرتب سازی پاندا کوچولو

موش احمق همسایه دوباره باعث به وجود آمدن مشکل شده است. به دنبال دوست خود بگردید، پاندا کوچولو به کمک شما برای بازگرداندن ظاهر اتاق خود نیاز دارد.
  • تعامل با آیتم های مختلف درون خانه
  • وظایف سرگرم کننده و جالب
  • گروه بندی آیتم ها از طریق تشابه آنها
با کمک این بازی، کودکان خود را سرگرم نموده و چیزهای جدید به آنها بیاموزید.
دانلود بازی: