• فارسی
  • English

توضیحات پاندا کوچولوی خلبان

آیا می خواهید خلبان شوید؟ این بازی می تواند رویای شما را به واقعیت تبدیل کند و زندگی یک خلبان را در آن انجام دهید.

نگاه کنید، پاندا کودک در حال انجام یک ماجراجویی پرواز است، نه تنها ستاره در آسمان بلکه بستنی، کیک، دونات و پاپ کورن نیز وجود دارند.

اول، اجازه دهید یک هواپیما را انتخاب کنیم. کوسه، موز، موشک، خرگوش ... پاندا بچه ها هواپیماهای زیادی دارند. سپس با پاندا به ماجراجویی بروید، طفره رفتن رعد و برق، گرفتن هدیه، پیوستن به مسابقات هوایی ...

اوه نه، یک مشکل بزرگ وجود دارد، برای نبرد آماده شوید، تمام موشک ها، پوسته های زره ​​پوش و موشک های را دهدف قرار داده و آتش بزنید. به یاد داشته باشید که هواپیما را بعد از نبرد تعمیر کنید.

امکانات بازی Baby Panda's Airplane - پاندا کوچولوی خلبان:
  • 6 بازی مهم تعاملی برای توسعه کامل هوش کودکان در دسترس است
  • گرفتن هدیه و پیوستن به مسابقات هوایی می تواند رفلکس و قضاوت کودکان را بهبود بخشد
  • تعمیر هواپیما و پیچ های هماهنگ می تواند مهارت های مشاهده و تفکر منطقی آنها را بهبود بخشد
  • بازی به هر کودک فرصتی می دهد که خلبان شود

The description of Baby Panda's Airplane

Search for "BabyBus" for even more free panda games for you to try!

Do you want to be a pilot? BabyBus can make your dream come true! Play Baby Panda's Airplane and live the life of a pilot!

Look, baby panda is going on a flying adventure! There are not only stars in the sky but also ice cream, cakes, donuts, and popcorn! My dears, come and embark on a flying adventure with our cute baby panda!

First, let's choose an airplane!
Shark, Banana, Rocket, Rabbit… The baby panda has so many airplanes. My dears, come and help the baby panda choose one!

Then go on adventures with the baby panda!
Dodge lightning, catch presents, join air races… Keep your eyes open as you speed up and take a timely turn! Good job, you're the best pilot!

Oh no, there's a big BOSS making trouble ahead!
Get ready for the battle, the baby panda! Aim and fire all rocket shells, armor-piercing shells and heat-seeking missiles at the BOSS!

Remember to fix the airplane after the battle!
All good pilots know how to fix an airplane! Change out rusty screws, wash the airplane and then fuel up. Yeah! We can go on another adventure!

Do you want more? Let's try a new airplane and start a new adventure! Let's go, young pilots!

Features:
- 6 major interactive games are available to fully develop children's intelligence!
- Catching presents and joining air races can improve children's reflexes and judgment!
- Repairing airplanes and matching screws can improve their observation and logical thinking skills!
- BabyBus gives every child a chance to be a pilot!

About BabyBus
—————
At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own.

Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 250 million fans from ages 0-8 around the world! We have produced more than 150 children's educational games, 700 children's songs, and animations of various themes spanning the arts, health, and science.
—————
Contact us: ser@babybus.com
Visit us: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»