• فارسی
  • English

توضیحات پاندا کوچولوی پلیس

شبیه ساز واقعی ایستگاه پلیس برای رسیدگی به انواع موارد به عنوان یک افسر پلیس.
بهبود مهارت های مشاهده، کوتاه کردن زمان واکنش، توسعه حس مسئولیت و شجاع تر شدن از ویژگی های بازی می باشد.

ویژگی های بازی Little Panda Policeman - پاندا کوچولوی پلیس:
  • انواع افسران پلیس
  • تجربه های متفاوت از افسران از جمله پلیس جنایی، گشت زنی، پلیس ویژه، پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس امنیتی
  • آموزش مهارت های مشاهده، زمان واکنش، توانایی تفکر منطقی، جستجو برای سرنخ، شکار کردن مجرمان فراری، تجزیه و تحلیل موارد
  • لباس پلیس، کلاه، دستبند، سوت، رادیو و ماشین پلیس ...
  • موارد مختلف اسرار آمیز از جمله سرقت بانک، تربچه دزدیده شده، گردنبند گم شده، بچه گمشده، ترافیک ...
نکات مهم:
  • هنگامی که شما در معرض خطر هستید از خودتان محافظت کنید
  • هنگام عبور از جاده قوانین ایمنی را دنبال کنید
  • شماره تلفن اضطراری را به خاطر بسپارید و فقط در موارد اضطراری برای کمک تماس بگیرید
تغییرات نسخه 8.63.00.04:
پلیس کوچک، پسر بد ظاهر می شود! لباس پلیس خود را بپوشید، ماشین پلیس جدید را برانید و او را دستگیر کنید! برو

The description of Little Panda Policeman

For more videos, subscribe to BabyBus on YouTube! ►►https://goo.gl/llI2fX

Download [Little Police Officer] and become a cool police officer!
Simulate the real police station, handle all kinds of cases as a police officer!
Improve the observation skills, shorten the reaction time, develop the sense of responsibility, and become more courageous.


--Description--
[Different kinds of police officers] Have different experiences of being different kinds of police officers, including criminal police, patrolmen, special police, traffic police and security police.

[Skills training] Train the observation skills, reaction time, and logical thinking ability through the experience of searching for clues, hunting down the escaped criminals, analysing the cases...

[Cool equipment] Become a cool police officer with police uniform, helmet, handcuff, whistle, walkie talkie, and police car...

[Various cases] Mysterious cases including bank robbery, radish stolen, missing necklace, lost kids, traffic congestion...

Warm tips from the police officer Kiki:
1. Protect yourself when you're in danger
2. Ask the police officers for help when you get lost
3. Follow the safety rules when you cross the road
4. Keep an eye on your property and little pets
5. Remember the emergency phone number, and call for help only in emergency


About BabyBus:
BabyBus is the most trusted brand in early childhood educational software. The mobile applications are designed and developed specifically for children.

Tips: In the search bar, enter "BabyBus" to find all of our products.

Contact us:
E-mail: en@babybus.com
Website: http://www.babybus.com
Facebook:https://www.facebook.com/BabyBusENGLISH/?ref=hl
Privacy Policy: http://en.babybus.com/index/privacyPolicy.shtml

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»