• فارسی
  • English

توضیحات کودک پاندا - مراقبت از حیوانات

حیوانات کوچک به کمک شما نیاز دارند، بیایید حیوانات زخمی پیدا کنیم و از آنها مراقبت کرده و آنها را معالجه کنید. خانه های جدیدی را برای این حیوانات انتخاب کنید و تزئین نمایید.

قبل از رفتن، یک کامیون جالب را انتخاب کنید. آیا قرمز، زرد یا آبی را دوست دارید؟ بستگی دارد به شما، که با کدوم کامیون به جستجوی حیوانات کوچک بروید، برای تأیید مکان آنها از دوربین شکاری استفاده کنید. برای پیدا کردن میمون، خرس قهوه ای، پنگوئن و موارد دیگر، علائم جاده را دنبال کنید و آنها را به مرکز نجات بازگردانید.

شیر را روشن کنید تا با شستن خاک گورخر را تمیز کنید. به فیل کمک کنید تا لک های خود را برطرف کند و آنها را با برس تمیز کنید. میمون احساس خارش می کند، لطفا برگها را از بدنش تمیز کنید، کرگدن احساس تشنگی می کند، لطفاً به او کمی آب دهید. پماد را روی زخم آن بمالید و بعد از آن پانسمان کنید.

به حیوانات غذا دهید
ببر کوچک دوست دارد چه چیزی بخورد؟ گوشت گاو یا چمن؟ غذای مناسب را انتخاب کرده و او را تغذیه کنید!،چه در مورد پنگوئن؟ شما می توانید پنگوئن را با میگو و ماهی تغذیه کنید. حیوانات بیشتری را تغذیه کنید: موز برای میمون، گیاهان آبزی برای کرگدن، هندوانه برای فیل ... از عادتهای غذایی آنها مطلع شوید.

خانه جدیدی را برای حیوانات کوچک انتخاب کنید. جارو بردارید، زباله ها را پاک کنید و خانه های جدید آنها را تمیز کنید. سپس چمن قدیمی را برداشته و با چمن های جدید جایگزین کنید.

درختان، گلها و قارچ ها ... برای تزیین کدام گیاهان انتخاب می کنید؟ با حصار سفید و چشمه مدور، خانه جدید زیباتر است.

امکانات بازی Baby Panda: Care for animals - کودک پاندا - مراقبت از حیوانات:
  • از 12 نوع حیوان مراقبت کنید: میمون ها، خرس های قهوه ای، پنگوئن ها، گورخرها، فیل های آفریقایی، ببرهای کوچک و موارد دیگر
  • در مورد خصوصیات و عادات رژیم غذایی حیوانات مختلف بیاموزید
  • کار روزانه یک دامپزشک را تجربه کنید، از حیوانات کوچک معالجه و مراقبت کنید

The description of Baby Panda: Care for animals

Search for "BabyBus" for even more free panda games for you to try!

Little animals need your help! Let's find injured animals. Take care of them and give them treatment. Pick new homes for these animals and help decorate them!

Content:
Search for animals
Before you go, pick up a cool truck. Do you like red, yellow or blue one? It’s up to you! Drive the truck and set out to search for little animals!
Use binoculars to verify their locations. Follow road signs to find the monkey, brown bear, penguin, and more. Bring them back to the rescue center!

Treatment for animals
Turn on the tap to clean the zebra by washing the dirt off it. Help the elephant fix its tusks and clean them with brush!
The monkey feels itchy. Please clean the leaves off its body! The hippo feels thirsty. Please feed it some water. Apply ointment on its wound and then apply a band-aid!

Feed animals
What does the little tiger like to eat? Beef or grass? Choose the right food and feed it! What about the penguin? You can feed the penguin with shrimp and fish!
Feed more animals: Bananas for monkey, aquatic plants for hippo, watermelons for elephant... Get to know their diet habits!

Decorate the homes
Pick a new home for little animals. Pick up a broom, sweep away the trash, and clean up their new homes. Then remove the old lawn and replace with new grass.
Trees, flowers, and mushrooms... which plants will you choose for decorations? With white fence and circular fountain, the new home is more beautiful!

Features:
- Take care of 12 kinds of animals: Monkeys, brown bears, penguins, zebras, African elephants, little tigers, and more!
- Learn about characteristics and diet habits of different animals!
- Experience the daily work of a veterinarian, treat and care for little animals!

About BabyBus
—————
At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own.

Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 250 million fans from ages 0-8 around the world! We have produced more than 150 children's educational games, 700 children's songs, and animations of various themes spanning the arts, health, and science.
—————
Contact us: ser@babybus.com
Visit us: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»