• فارسی
 • English

توضیحات آب و هوای طوفان پاندا

طوفان نوعی آب و هوا است که اغلب باعث از بین رفتن جان و خسارت به اموال می شود. ما امیدواریم با یادگیری حقایق علمی درباره طوفان ها و نکات ایمنی طوفان، کودکان بتوانند بهتر برای این هوای سخت آماده شده و خود را ایمن نگه دارند.

این طوفان بسیار خطرناک است که بارندگی شدید، طوفان شدید و سایر اثرات شدید هوا، قایق ها و افراد را به سمت دریا می کشاند و حتی باعث قطع آب و برق نیز می شود. برای ایمن نگه داشتن، کودکان باید از دریا دورتر باشند، در داخل خانه بمانند و از منابع احتمالی خطر خودداری کنند.

ویژگی های بازی Little Panda's Weather: Hurricane - آب و هوای طوفان پاندا:
 • در خانه، کودکان می توانند به والدین خود کمک کنند:
 • برای جلوگیری از منفجر شدن آنها در هنگام طوفان، لباس هایی در فضای باز و گلدان های گل بیاورید
 • درها و پنجره ها را به طور محکم قفل کرده و نوار را به شیشه وصل کنید تا از خراب شدن آن در هنگام طوفان جلوگیری شود
 • یک کیت اضطراری تهیه کنید: پتو، مواد غذایی، چراغ قوه، باتری، حوله و جعبه کمکهای اولیه
 • در خارج، کودکان می توانند به والدین خود کمک کنند
 • میوه ها را بریده، شاخه ها را بریده و درختان را تقویت کنید
 • اطمینان حاصل کنید که خندق باعث تخلیه آب می شود و این می تواند از مزارع غرقاب و غوطه وری محصول جلوگیری کند
 • از آجر و کیسه های ماسه ای برای تقویت رودخانه برای جلوگیری از جاری شدن سیل استفاده کنید
 • درباره حقایق علمی درباره طوفان ها اطلاعات کسب کنید
 • چگونه آمادگی خود را هنگام آمدن طوفان و ایمن ماندن بیاموزید

The description of Little Panda's Weather: Hurricane

Search for "BabyBus" for even more free panda games for you to try!

A hurricane is a type of weather which often causes loss of life and damage to property. BabyBus seeks to help every child grow up safe and healthy. That's why we've developed Little Panda’s Weather: Hurricane. We hope that by learning about scientific facts about hurricanes and hurricane safety tips, children will be able to better prepare for this sever weather and keep themselves safe.

The hurricane is very dangerous that produces heavy rainfall, strong storms, and other extreme weather effects, sweeps boats and people out to sea, and even causes water and power outages. To keep safe, children must keep well away from the sea, remain indoors, and stay away from potential sources of danger.

When the hurricane is approaching, children can help their parents with the preparations!

IN THE HOME, children can help their parents:
- Bring in outdoor clothes and flower pots to prevent them from blowing off during the hurricane.
- Lock doors and windows firmly, and affix tape to glass to prevent it from shattering during the hurricane.
- Prepare an emergency kit: blankets, food, flashlights, batteries, towels, and the first aid kit.

OUTDOORS, children can help their parents:
- Pick fruits, cut branches, and reinforce trees to prevent them from being blown down by the hurricane.
- Ensure that the ditch allows water to drain away, which can prevent the storm from waterlogging fields and submerging crops.
- Use bricks and sandbags to reinforce the river bank to prevent flooding.

We hope that Little Panda’s Weather: Hurricane can help children learn about hurricanes and how to stay safe, so that when a hurricane is imminent, they can take effective protective measures.

In Little Panda’s Weather: Hurricane, children can:
- Recognize weather symbols and hurricane warning signals;
- Learn about scientific facts about hurricanes;
-Learn how to prepare when a hurricane is coming, and how to stay safe.

About BabyBus
—————
At BabyBus, we dedicate ourselves to sparking kids' creativity, imagination and curiosity,and designing our products through the kids' perspective to help them explore the world on their own.

Now BabyBus offers a wide variety of products, videos and other educational content for over 250 million fans from ages 0-8 around the world! We have produced more than 150 children's educational games, 700 children's songs, and animations of various themes spanning the arts, health, and science.
—————
Contact us: ser@babybus.com
Visit us: http://www.babybus.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»