• فارسی
  • English

توضیحات رقابت والیبال 2014

رقابت های والیبال  آغاز شده است. تیم خود را تشکیل دهید و از آن ها حمایت کنید تا بتوانند قهرمان این رقابت ها باشند.
یادگیری این بازی ساده است اما بهترین شدن در آن دشوار خواهد بود.

منتظر نمانید و حتما این بازی را امتحان کنید.

The description of Volleyball Championship

Volleyball Championship 2014 is a full-scale world tournament of men's volleyball. Pick your team and lead it to victory!
Thanks to the innovative gesture control system, the game gives you real-time action worthy of the actual world championship.
In accordance with the "EASY TO LEARN, HARD TO MASTER" principle, you will grasp the rules in no time, but winning the championship at the highest difficulty level will take many hours of intensive training.
24 teams, 3 difficulty levels, official competition rules, you will find all this and much more in Volleyball Championship 2014.
Wait no longer and start your journey for the world cup today!