• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز حمل و نقل عمومی

سلام به رانندگان اتوبوس، مردم را به مقصد برسانید. وظیفه خود را بر عهده بگیرید و مردم را به مقصد خود ببرید.
با انجام این کار می توانید پول کسب کنید، اتوبوس های جدید بخرید یا اتوبوس خود را ارتقاء دهید.
تغییرات نسخه 1.3.0:
ماژول های داخلی به روز شده

The description of Public Transport Simulator - Coach

Hey bus drivers.
Coach buses need to be driven. People need to be delivered to their destination.
If you are up to the task, jump into a coach bus, all of them are highly customizable
and fully modeled. Pick up people from the terminal and take them to their destination.
Doing this earns you money, which you can spend to buy new buses or upgrade and tune your current one.

Enjoy and have fun.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»