• فارسی
 • English

توضیحات شبیه ساز انتقال بار

حمل و نقل محموله و تبدیل شدن به یک راننده کامیون.
کار خود را در شرکت خود به عنوان یک راننده کامیون محترم شروع می شود.
نصب تریلر و آغاز کار برای کسب درآمد، ارتقاء کامیون خود یا خرید کامیون مدرن تر.
وجود انواع کامیون های مختلف؛ انتخاب با شماست.

امکانات بازی Cargo Transport Simulator - شبیه ساز انتقال بار:
 • مدل های دقیق کامیون
 • فضای داخلی کامل برای هر کامیون
 • ارتقاء برای هر کامیون
 • روز و شب پویا
 • تریلر های مختلف با وزن و اندازه های مختلف
 • به روز رسانی ماهانه اضافه کردن محتوا و وسایل نقلیه جدید
 • روش های مختلف کنترل فرمان(فرمان روی صفحه، دکمه یا کج و راست کردن موبایل)
 • گیربکس دستی و اتوماتیک
 • فیزیک واقعی
 • انواع جاده
 • جهان عظیم
 •  سیستم ترافیک
تغییرات نسخه 1.15.3:
ماژول های داخلی به روز شده

The description of Cargo Transport Simulator

CTS: Cargo Transport Simulator
Become a truck driver in this expansive open world truck driver simulator.
Start from the bottom and work your company to the top. You start with a classic venerable truck.
Deliver trailers and earn money, upgrade your truck or buy more modern trucks.
If you are not into semi trucks, there is also a variety of Light Trucks. The choice is yours.
Features:
• Detailed truck models
• Fully modeled interiors for each truck
• A lot of upgrades for each truck
• Dynamic day & night
• Many different trailer options with different weights and sizes
• Monthly updates add new content and vehicles
• Different control options (buttons, tilt, sliders or steering wheel)
• Manual and automatic gearbox options
• Realistic physics
• Different road types
• Massive open world without loading screens
• Realistic engine sounds
• Lively AI traffic system

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»