• فارسی
  • English

توضیحات وسیله نقلیه عمومی

در بازی وسیله نقلیه عمومی، راننده اتوبوس شده و در شهر سه بعدی، شروع به گشت و گذار کنید.
پشت فرمان اتوبوس، رانندگی در شب و روز را تجربه کرده و از نماهای مختلف، حرکت خودرو را ببینید.

امکان راندن اتوبوس، تاکسی و سایر وسایل نقلیه، مُدهای مختلفی را برای بازی به وجود آورده است. با دقت رانندگی کنید تا تصادفی صورت نگیرد و مسافران از شما راضی باشند.

ویژگی های بازی وسیله نقلیه عمومی:
  • محیط کاملا سه بعدی
  • نمای داخل و خارج ماشین
  • فیزیک طبیعی هنگام راندن خودرو
  • بازنمایش صحنه تصادف با امکان تصویربرداری از صحنه
  • وجود کنترل های مختلف
  • راندن اتوبوس، تاکسی یا ون
تغییرات نسخه 1.35.4:
ماژول های داخلی به روز شده

The description of Public Transport Simulator

Bus Driving Games just got better! Being a Bus Driver in a Bus Game has never been this immersive and fun.
Drive around in detailed 3d city during daylight and night in this bus driving simulator
Switch cameras and look around in the fully modeled 3d cockpit with the free look feature like a real Bus Driver.
Enjoy the realistic physics that make this Bus Simulator stand out from other Bus Driving Games.
Drive your Bus and unlock other Buses and vehicles that allow you to enjoy different gamemodes,
including Taxi Driver and Checkpoint Racing with a selection of sporty cars.
Check the leaderboards to see how you measure up against other Bus Drivers.
Being a Bus Driver in this simulator is not an easy job! Be a careless Bus Driver or crash your Bus
and passengers will fall, resulting in you losing experience. The Driving continues, after a cool action replay.
Happy Driving everybody!
• Fully modeled 3D environments and vehicles
• Interior and exterior view with free look
• Realistic physics and ragdoll
• Accident replays with screenshot possibility
• Different control options
• Bus driving
• Taxi driving
• Van driving
• Bonus cars and races
• Leaderboards

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»