• فارسی
  • English

توضیحات مبارزه با بی نهایت استیک

این یک بازی مبارزاتی، مبتنی بر فیزیک با حالت جدید است.

امکانات بازی Stickfight Infinity - مبارزه با بی نهایت استیک:
  • کمپین سطوح بی پایان
  • 18 سلاح جدید
  • 110 سطح
  • دوباره انفجار همه چیز
  • اسلحه را بلند کرده و شروع به جنگ کنید
تغییرات نسخه 1.69:
رفع اشکالات کوچک

The description of Stickfight Infinity

From the creator of Stickfight: Legends of Survival, now second game is out!
Stickfight Infinity is a physics-based fighting game.
With new game mode, this version of Stickfight will give you best experience.
Features:
- Endless level campaign
- 18 new weapons
- 110 levels
- Again explosion EVERYWHERE!
Pick up a weapon and start fight!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»