• فارسی
  • English

توضیحات تیرکمان شیرین کاری راننده

این همان چیزی است که منجر شد، رانندگی با اتومبیل، موانع و سنگ شکن های جاده ایی به اوج برسند، آیا شما به اندازه کافی شجاع هستید، به اندازه کافی دیوانه هستید و به اندازه کافی بی باک هستید که بتوانید از یک تیرکمان اتومبیل پرتاب کنید؟
قدرت تیرکمان را تنظیم کنید، جهت را انتخاب کنید و از تماشای پرواز اتومبیل خود، گشت و گذار در محیط و رسیدن به هدف لذت ببرید.

هدف را با دقت انجام دهید و سعی کنید در نقطه مشخص شده به زمین بروید و  سکه ها را روش جمع کنید.
تغییرات نسخه 1.9.36:
- رفع اشکال و بهبود
- از بازی و پشتیبانی تشکر می کنیم

The description of Slingshot Stunt Driver

This is it! This is what it all led to! All of the car driving, stunts, crazy shenanigans - this is what they culminate into! Are you brave enough, crazy enough, fearless enough to LAUNCH A CAR FROM A SLINGSHOT?

We bet you are!

In this awesome, one-of-a-kind arcade experience you will be able to:

- Adjust the strength of the slingshot
- Choose a direction
- Watch your car fly, bounce around the environment & reach the target…

… but only if you’re skilled enough!

Aim carefully & try to land in the marked spot! For the coins you collect in each approach you can buy awesome upgrades:

- Slingshot power: so that your initial speed gets even higher
- Engine: so that the cars drives faster
- Bonus: so that you earn more money for future upgrades

The further you get, the more challenging the terrain becomes and the more carefully you have to aim.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»