• فارسی
 • English

توضیحات امپراتوری و پازل

یک بازی بسیار جذاب و سرگرم کننده در سبک نقش آفرینی با دوئل های تک به تک هیجانی.
امپراتوری و پازل کاملا جدید در سبک بازی های نقش آفرینی. بازی از ترکیب 3 جنگ و ساخت یک دژ محکم توانا است.

ویژگی های بازی Empires & Puzzles: RPG Quest - امپراتوری و پازل:
 • مبارزه با ارسال نیروهای خود
 • مهارت های شگفت انگیز
 • ساخت و بازسازی قلعه جنگی
 • جمع آوری و احضار صدها قهرمانان قدرتمند و سربازان
 • مبارزه در جنگ های تک به تک در برابر بازیکن سراسر جهان
 • ارتقا و صعود به سطح بالای قهرمانان خود
 • ساختمان ها و قدرت های خاص
 • ایجاد تیم مبارزه ای با تیتان توانا
 • گرافیک شگفت انگیز
 • هیولای دقیق، قهرمانان و جلوه های بصری فانتزی با شکوه
 • حل بازی برای شکست دادن دشمنان خود، جمع آوری کارت ها و منابع برای ارتقاء قهرمانان خود
 • تسخیر جهان با تیم شکست ناپذیر خود
 • اژدهای نبرد، تیتان، اجنه و ده ها موجودات افسانه ای
 • آموزش تاکتیک های خود
 • چت با اعضای تیم و بازیکنان دیگر
 • شکست لژیون تاریکی و کسب پاداش
 • تسخیر تمام قلمرو قهرمانان
 • ده ها ماموریت هیجان انگیز
 • ارتقاء ساختمان خود و گسترش قلمرو خود
 • تصاویری شگفت انگیز و مبارزه تاکتیکی
تغییرات نسخه 66.0.1:
∙ Shadow Heroes به عنوان یک جایزه جدید در Summon Gates حاضر می شوند
∙ با خانواده گارد جدید پادگان که در دهکده گابلین گشت زنی می کنند آشنا شوید
∙ Hero League با اصلاحات و تنظیمات بیشتر بازمی گردد
∙ بهبودهای مختلف و رفع اشکال

The description of Empires & Puzzles: RPG Quest

"Awesome game. This will keep me busy for months!"
"Really fun, great production values!"

Empires & Puzzles is a completely new take on RPG games, combining match-3 battles and building a mighty stronghold - topped with thrilling PVP duels. Join the battle now!

• Fight - Send your troops charging by making amazing combos!
• Build - Rebuild an immense war fortress!
• Collect – Summon hundreds of powerful heroes and troops!
• Raid - Fight in PvP battles against players from around the world!
• Upgrade – Level up your heroes, buildings and special powers!
• Team Up - Fight mighty Titans with your Alliance!
• Amazing Graphics – Experience detailed monsters, heroes and visual effects in a majestic fantasy world!

Follow us:
http://fb.me/EmpiresAndPuzzles

---

Embark on an MMORPG puzzle adventure in this fantasy match 3 game with a PvP mode! Tactics and skills are what matters now! Smite your enemies and defend your stronghold!

Summon legendary heroes and become the commander of the last legion of free men. Prove your tactics and strategy skills in magic duels in the PvP mode, solve match 3 puzzles to smite your enemies, collect cards and resources to upgrade your heroes.

Are you ready to embark on this challenging quest? Play Empires & Puzzles, an RPG strategy game and puzzle adventure where YOU can be the hero! Save your stronghold and the lands of Karemdol from the army of evil and defeat the Dark Lord!

THE LAST LEGION of free men awaits your orders! Prepare yourself for the greatest battle of your life!

SUMMON legendary heroes and collect hundreds of powerful troops.
● Solve RPG match-3 puzzles to upgrade your army, magic skills, and smite your enemies.
● Conquer the world with your invincible team and earn your place on the leaderboard.

QUEST, form alliances with other players and lead your heroes to victory.
● Battle dragons, titans, goblins, wraiths and dozens of other mythical creatures.
● Train your tactics and strategy skills in this RPG match 3 and puzzle adventure that will keep you up for hours!

CLASH with others in PvP mode or form alliances.
● Connect to Facebook and bring your friends into battle. Play together in this MMORPG game!
● Chat to team members and other players and decide whether you want to cooperate and face the forces of darkness together or challenge each other.

SMITE the legion of darkness and earn your rewards!
● Defeat your enemies in an RPG match 3 puzzle quest and earn valuable materials and ingredients that you can then use to craft special battle items.
● Battle Titans with your alliance during a side quest and win precious artifacts

CONQUER the entire realm and become top of the leaderboard.
● Raid your rival PvP players in magic duels, earn trophies and take over their resources!
● Complete dozens of exciting missions

BUILD your mighty stronghold!
● Create an immense war fortress where you can train your troops, mine resources, and collect food.
● Upgrade your buildings, craft magical items and expand your realm.

TACTICS and STRATEGY will help you conquer the lands.
● Summon and upgrade your heroes and go on multiple quests to hone your skills.
● Lead your legion to victory, conquer the lands and defeat the Dark Lord!

PvP MODE where you fight magic duels with thousands of other players from all around the world.
● MMORPG with amazing visuals and tactical combat
● Hone your tactics, strategy, and magic skills and prove that you are the ONE to command the last legion of men!

EMBARK on this awesome fantasy RPG match 3 puzzle adventure and claim your rewards! Will you be the ONE who saves the realm and defeats the Dark Lord? PLAY Empires & Puzzles NOW and dive into the magical world of MMORPG match-3 puzzle!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»