• فارسی
  • English

توضیحات تایچی پاندا - قهرمانان

سفر به گذشته دور و فراموش شده در پادشاهی قدرتمند و جادویی پاندای جنگجو با بازی تایچی پاندا.
جمع آوری و مدیریت گروهی از قهرمانان افسانه ای برای اکتشافات هیجان انگیز و ماجراجویی جذاب در دنیایی پهناور و بزرگ.
سفر به روزهای قبل از تایچی پاندا، کشف پادشاهی پر رونق، کاوش در جهان پهناور و هیجان انگیز راهزنان، دیوانگان، قهرمانان آسمانی و تبدیل شدن به مبارزی واقعی با ثروت و شکوه فراوان.

  • فرماندهی ارتش قهرمانان خود
  • جمع آوری نیرو
  • مبارزه با انبوهی بی پایان از جانوران
  • مطابقت قهرمانان خود با شخصیت اصلی آنها با توجه به استراتژی
  • کشف ثروت و گنجینه ها
  • نبرد در کنار بازیکنان دیگر در ماموریت های ویژه
  • مبارزه برای بقا
تغییرات نسخه 6.7:
.به روز رسانی کیفیت 60 مجموعه تجهیزات
رویداد قهرمان افسانه به روز شد
.به روز رسانی جدید 4 Mounts: Pterosaur Series
.به روز رسانی حیوان خانگی جدید: Fortune Azure Dragon
.به روز رسانی جدید بال: ریتم
به روز شده مد جدید برای مکاشفه وو جی: مسافر زمان
رفع اشکالات و سایر بهینه سازی ها
رویداد جدید Red Pocket به‌روزرسانی شد، برای دریافت جوایز Red Pocket، Words را در چت تایپ کنید.

The description of Taichi Panda: Heroes

Journey back to a time long forgotten in a kingdom of magical mayhem and powerful panda warriors with Taichi Panda: Heroes. Collect and manage your band of legendary champions to discover exciting action and intriguing adventure in online open world RPG sensation! Hear the call and join your heroes!
“If you like action-RPGs and MMOs on the go, Snail Games has you covered.”– Touch Arcade
“Give it a try if you want a stylish online RPG with plenty of multiplayer content.”– Android Police
“There's a good amount of stuff you can do in this game.”– Droid Gamers

Return to the Stunning Taichi World
Travel back to the days before Taichi Panda, and discover the thriving fantasy kingdom. Explore a vast and exciting world of bandits and brawlers, mystics and maniacs, all rendered in PC quality graphics. Become the true celestial champion as fight, hack, bash, and cut your way to riches and glory in a fast-paced and 3D action adventure!
Command your Army of Heroes
Take control of a wide array of unique and powerful heroes with Taichi Panda: Heroes' innovative multi-character system. Gather your forces and choose your squad to take the field, fighting through endless hordes and abominable beasts to seize the day. Mix and match your heroes and switch your main character to suit your strategy.
Explore the Far Corners of the Land
Many wonders lay hidden across the continent, waiting for heroes to discover them! Venture into the unknown and face the terrors that dwell within to uncover riches, treasures, and glory in a large-scale open game world. Battle alongside fellow players, take on special missions, and fight for survival with open player on player action!
Join Allies for Legendary Action
Stake your allegiance and fight for honor, power, or riches alongside friends in an online action adventure! Take on powerful beasts of unbelievable power alongside allies, and fight to become the ultimate champion with online Arenas. Join with friends in teams and Guilds to discover your own legendary Taichi adventure!
==Connect==
Visit our official site to learn more about Taichi Panda Heroes: http://panda2.snail.com/en
Join the Taichi Panda Heroes community and learn more on Facebook and our official Forum:
Facebook Page: https://www.facebook.com/TaichiPanda2/
Community Forum: http://panda2bbs.snail.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»