• فارسی
  • English

توضیحات فستلین

بازی فستلین، ترکیبی فوق العاده از ماشین سواری و تیراندازی.
یک بازی دو بعدی مهیج و محبوب با امکان شروع آن به صورت آفلاین یا شرکت در مسابقات چند نفره زنده.

ویژگی های بازی فستلین - Fastlane: Road to Revenge:
شامل 20 ماشین متفاوت برای تقویت کردن
رقابت با بازیکنان سراسر دنیا
چیره شدن بر رقبا و گرفتن امتیاز انها
مسابقه در لیگ های 30 نفره جهانی
محیط های چالش برانگیز ماشین سواری
موانع متعدد بر سر راه خودروی شما
تغییرات نسخه 1.47.3.222:
کم پیدایید! تراویس اخیراً بسیار شلوغ است، او کل ناوگان اتومبیل را برای بررسی دقیق به کارگاه خود برده است تا مطمئن شود که برای مدت طولانی بدون مشکل کار می کنند!

The description of Fastlane: Road to Revenge

Celebrate Spring with our limited-time updates & events!

THEY TOOK YOUR CITY. THEY SHOULD’VE TAKEN YOUR CAR!

Reclaim your No.1 position as you blast past other players and outrageous gang bosses in Fastlane: Road to Revenge!

Pick-up this FREE classic arcade shooter and play anytime OFFLINE!

BUST OUT THE BIG GUNS
• 20 exotic cars to collect and upgrade.
• 10 unique & powerful UAVs.
• Game changing vehicle transformations to rain destruction on your rivals: Talon Gunship, Vulcan S-22, Tempest C-3.
• More gear and gadgets than Elon Musk!

CHALLENGE PLAYERS WORLDWIDE
• Blast your way past players the world over.
• Overtake rivals to steal their score bonus.
• Race through 30 player leagues with escalating difficulty.
• Challenging environments and lethal obstacles.
• Can you reclaim your status as top boss?

RICH STORY CAMPAIGN
• 11 crazed bosses hell bent on stopping you in your tracks.
• Complete the campaign and reveal the identity of the boss who took over your turf.

HUGE SOUNDTRACK
• Actual in-game radio allows you to select your own beats.
• Wide selection of in-game music.


Please note that Fastlane is free to download and play, however, some game items can also be purchased for real money. If you don't want to use this feature, please disable in-app purchases. You can play Fastlane offline but a network connection is required for in-app purchases and League Promotion.

_____________________________________________

Visit our official site at http://www.fastlaneroadtorevenge.com/
Follow us on Twitter or like us on Facebook to get info about upcoming Fastlane changes:
https://www.facebook.com/fastlaneroadtorevenge/
https://twitter.com/FastlaneRTR/

Privacy Policy: http://www.spaceapegames.com/privacy-policy/
Terms of Use: http://www.spaceapegames.com/terms-conditions/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»