• فارسی
  • English

توضیحات نمونه صفر - چند نفره ترسناک

شما در مکانی ناشناخته بیدار می شوید و آخرین چیزی که به یاد می آورید آدم ربایی است. اما اتفاقی در آن مکان عجیب افتاده است، اتفاقی غیر عادی و چیز خطرناکی است. شما باید راه فرار را کشف کنید. زیرا در اینجا، شما فقط مرگ را پیدا خواهید کرد.


یک منطقه تاریک بزرگ را کاوش کنید: ساختمان های مخفی، بیمارستان ترسناک، آزمایشگاه های مرموز و اتاق های وحشتناک، همه اینها باعث ترس گوشت غازها می شود.

برای فرار از آن مکان ترسناک و یک هیولای ترسناک، معماها را حل کنید و موارد را جستجو، جمع آوری و استفاده کنید.

زیاد سر و صدا نکنید و مراقب باشید زیرا ممکن است هیولا شما را ببیند یا بشنود! هرکسی را که مانعش می شود می کشد.

با دوستان خود در حالت چند نفره آنلاین فرار کنید. اگر تجربه های ترسناک فرار از ماجراجویی را دوست دارید، این بازی ترسناک چند نفره برای شماست.

برای برقراری ارتباط با دوستان مطمئن شوید که همه شما از همان نسخه بازی استفاده می کنید و همان منطقه را در منوی چند نفره انتخاب کرده اید.
پیشنهاد می شود با هدفون روشن بازی کنید.
تغییرات نسخه 1.1.0:
-نقشه جدید اضافه شد
هیولای جدید SPEC 043 اضافه شد
-پوست های جدید
اشکالات رفع شده است
چند نفره (آلفا) اضافه شد
تبلت برای کنترل دوربین های امنیتی اضافه شد
تله صدای تایمر تخم مرغ اضافه شد
حالت روح اضافه شد

The description of Specimen Zero - Multiplayer horror

You wake up in an unknown place and the last thing you remember is being kidnapped. But something has happened in that strange place, something out of the ordinary ... something dangerous. You must discover the way to escape. Because here, you will only find death.


Explore a big dark area: secret buildings, a horror hospital, mysterious labs and creepy rooms, all this scares goosebumps.

Solve puzzles and search, collect and use items in order to escape from that horror place and a scary monster.

Do not make loud noise and be careful because the monster might see or hear you! It kills everyone who gets in its way!

Escape with your friends in online multiplayer mode!

If you like scary adventure escape experiences – Specimen Zero - Multiplayer horror is the game for you!

It's not granny. This is not for kids.Notes:
-To connect with friends make sure you all use the same version of the game and have selected the same Region in the multiplayer menu.
-It's recommend playing with headphones on.


I am an independent developer striving to create good games. I enjoy improving this game and hope you enjoy exploring it. 😊

If you know how to improve this multiplayer horror game - just leave me your feedback at cafestudio.games@gmail.com