• فارسی
 • English

توضیحات طراح شهر

سال 2050 است و جمعیت جهان بحرانی شده است. یک جزیره دور افتاده توسعه نیافته ای به تازگی کشف شده است و شما به تنهایی مسئول ساخت و توسعه این شهر جدید هستید. از خلاقیت های خود استفاده کنید و شهر را توسعه دهید.

طراحی و ساخت یک شهر
برای ایجاد یک شهر موفق شما نیاز به جذب ساکنان جزیره و ساخت خانه ها و آسمان خراش های بلند برای زندگی آنها دارید. در مراحل بعد ساکنان نیاز به شغل دارند، همچنین شما نیز برای ساختمان های تجاری و صنعتی ساخت شده خود نیاز به نیرو دارید، آنها می توانند در آنجا برایتان کار کنند.
اضافه کردن خدمات مختلف به شهر، اوقات فراغت در پارک ها و دکوراسیون برای نگه داشتن ساکنان جدید.

شهروندان خوشحال برای درآمد بیشتر سخت تر کار می کنند و این به نفع شماست زیرا می توانید سود بیشتری کسب کنید.
ایجاد شبکه های حمل و نقل بزرگ برای شهروندان در روز و شب. ساخت بنادر بزرگ و فرودگاه های بزرگ برای افزایش صنعت و سفر.

طراحی مجدد و تکامل شهر
آیا می خواهید یک رودخانه در شهر درست کنید؟ مشکلی نیست، فقط آن را ایجاد کنید.
می خواهید یک نیروگاه تجاری بسازید؟ مشکلی نیست، درست کنید.
مرکز شهر با ساخت آسمان خراش های عظیم.
استفاده از ایستگاه های برقی با اتوبوس ها، قطارها، پارک ها، دریاچه ها و جنگل.
آزادی کامل در طی بازی برای ساخت شهر. تنها محدودیت تخیل شماست.

ویژگی های بازی Designer City - طراح شهر:
 • رایگان
 • آزادی کامل برای طراحی شهر
 • منطقه بازی بزرگ
 • بازی در طول روز و ادامه در شب
 • کشیدن بصری و رابط کاربری فوق العاده
 • زمین پویا (سواحل، دریاچه ها، رودخانه ها و درختان)
 • دریافت جوایز روزانه و ارائه هفتگی
 • 350 عکس واقعی از ساختمان های با کیفیت بالا
 • ساخت جاده و راه آهن
 • ساخت بنادر عظیم و فرودگاه سفارشی
 • کسب مدال طلای رایگان
 • بیش از 30 چالش و بیش از 200 دستاورد برایه تکمیل نمودن
 • 1000 سطح از پیشرفت
 • مشاهده و رقابت با دیگران در سراسر جهان
 • بازی در برابر دوستان
 • مدیریت خدمات شهر و منابع
 • هر ساختمان ارتقا و قابل حمل است .
 • امکان بررسی اجمالی تمام شهر
تغییرات نسخه 1.92:
امیدواریم از ویژگی ها و ساختمان های جدید در این آپدیت لذت ببرید.

طراحی مبارک!

The description of Designer City

The year is 2050 and the world's population is in crisis. A remote undeveloped island has recently been discovered and you are solely responsible for building a new town there and developing it into a large and thriving city.

DESIGN AND BUILD A CITY
To build a successful city you will need to attract residents to the island by building houses and skyscrapers for them to live in. They will need jobs so you will also construct commercial and industrial buildings where they can work. Add in multiple city services, leisure and community buildings, parks and decorations to keep your new residents happy and content in their new city.
Happy citizens work harder and create more income for you to spend building and improving your city. Create large transportation networks to keep your citizens moving both day and night. Build large seaports and huge airports to increase industry and travel.
MANAGE YOUR CITY
Suitable for all ages and all experience levels, Designer City is unique amongst all city building games due to the two ways you can play it. You can play it as a regular city builder and just design a fabulous city or use the inbuilt advanced analytics and stats to optimise your city - down to an individual building level.
The more advanced city builders can apply town zoning principles, manage pollution levels, efficiently deploy city services and optimise city resources to increase city happiness and maximise city revenue. Keep it as simple as you like or be a tycoon and micromanage building your city and keeping your sims happy; the choice is yours.
REDESIGN AND EVOLVE YOUR CITY
Dynamic land generation ensures no two cities will ever look the same and you can manipulate the land as you progress. Want a river flowing through your city? No problem, just create one. Want to create a commercial powerhouse? No problem, zone a downtown area and build massive skyscrapers. Want to create a carbon-neutral city? No problem, use green power stations and carbon-offset with buses, trains, parks, lakes and forests.
With non-scripted gameplay you have the creative freedom to build your city your way. The only limitation is your imagination.
DESIGNER CITY FEATURES
? FREE to play
? Full freedom to design the city the way you want it
? Huge playing area to build your city on
? Play your city during the day and continue building at night
? Intuitive drag and drop building interface
? Non-scripted game play
? Helpful city advisor's give you real time warnings and important information
? Dynamic land generation (coastlines, lakes, rivers and trees)
? Receive daily bonuses and weekly presents
? Sculpt the land to be what you want it to be
? 350+ high quality photo-realistic buildings
? Add famous landmark buildings to your city
? Build road and rail networks with bridges
? Build massive seaports and customised airports
? Earn free gold
? More than 30 challenges and over 200 achievements to complete
? 1,000 levels of progression
? Visit and compete with other cities from around the world
? Play against your Facebook friends
? Get your city to the top of multiple leader boards
? Manage city services and resources
? Micro manage and optimise your city (if you want to)
? Every building is upgradable and movable once built
? Overview your entire city and easily see areas of low happiness, high pollution or without critical services coverage
? Play on either tablet or phone. You can also play simultaneously on multiple devices if linked via Facebook – even to your iPad
? Low detail setting for smooth game play on older devices
? Play again and again with a city reset feature and watch a new landscape dynamically generate for you
If you love city building games then this is the city building game for you. Happy designing.
Designer City is completely free to play and always will be. Some optional in-game items, such as purchasing game currency or speeding up some actions will require payment.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»