• فارسی
  • English

توضیحات پرش مارپیچ 2018

از پیچ و تاب بپرید و از سیستم های مارپیچ برج برای جمع آوری امتیاز ویژه و باز کردن توپ های مختلف استفاده کنید.
پرش مارپیچ یک بازی منحصر به فرد با انواع توپ ها، ایده جدید از بلوک های رنگی و برج های رنگارنگ است.
از هماهنگی دست و چشم برای کنترل توپ های بسیار زیبا در برج رنگارنگ و حلقه مارپیچی استفاده کنید.

امکانات بازی Helix Jump 2018 - پرش مارپیچ 2018:
  • جمع آوری سکه برای باز کردن شخصیت های شیک و توپ های رنگی
  • تا آنجا که می توانید اسپیرال را پایین بیاورید و بهترین نمره جهان را بدست آورید
  • آسان برای یادگیری
  • کنترل آسان
  • لذت بردن از بازی
دانلود بازی: