• فارسی
  • English

توضیحات زنده ماندن

در یک جزیره آلوده به هیولا زنده بمانید و در برابر آنها از خود دفاع کنید. آنها بی وقفه به خانه شما حمله می کنند و می کشند.
چوب ببرید و با ماهی برای خود غذا آماده کنید. با جمع آوری مواد قوی تر شوید.
خانه خود را بسازید و برای به دست آوردن تجهیزات جستجو کنید.
شما هنوز هم نیاز به شکست هیولا دازید، با ارتقاء می توانید قوی تر شوید.
جمع آوری سنگ سحر و جادو برای ارتقاء شخصیت، تجهیزات و ساخت خانه برای اطمینان از زنده ماندن است.
هنگامی که خانه شما نابود شود، نمی توانید غذا بخورید پس از خانه خود دفاع کنید.
تغییرات نسخه 2.1:
1.Equmission حداکثر سطح 30.
دانلود بازی: