• فارسی
  • English

توضیحات مسابقات بسکتبال - بازی رایگان پرتاب

به رقابت آزاد پرتاب بپیوندید و با تمرین، مهارت های خود را در شش حالت مختلف بسکتبال ارتقا دهید.

قوانین بازی های بسکتبال ما متفاوت هستند. به عنوان یک بازی آزاد، شما 2 امتیاز برای پرتاب بسکتبال به حلقه دریافت می کنید و 3 امتیاز با ایجاد یک شات تمیز، بدون توجه به فاصله.
ویژگی های بازی Basketball Tournament - Free Throw Game - مسابقات بسکتبال - بازی رایگان پرتاب:
  • سعی کنید تا با استفاده از 5 توپ امتیاز بیشتری کسب کنید
  • سعی کنید حداکثر امتیاز خود را در طی 45 ثانیه دریافت کنید
  • سعی کنید با استفاده از 1 توپ به همان اندازه که می توانید امتیاز کسب کنید
  • در خارج از خط 3 نقطه ایستاده در 80 ثانیه امتیاز بدست آورید
  • سطوح مختلف بسکتبال
  • 6 بازی مختلف بسکتبال
  • رایگان و سرگرم کننده برای بازی
  • گرافیک سه بعدی زیبا
تغییرات نسخه 1.2.0:
چندین اشکال را برطرف کرد

The description of Basketball Tournament - Free Throw Game

Follow our path of a brand new basketball tournament to pursue your dream! Join the free throw competition, practice your skills in six different modes, you will never feel bored in our basketball games!

Rules in our basketball games are different. As a free shot game, you get 2 points for throwing basketball into the loop, and 3 points by creating a clean shot, disregard the distance. Receive fire ball bonus by scoring continuously, and use backboard to score to get backboard bonus!

Various modes of free throw game:

★ Challenge mode
Reach the designated point within each time period to progress
★ Arcade mode
Try to get as many points as you can by using 5 balls(shooting location changes)
★ Time attack
Try to get as many points as you can within 45 seconds
★ Not miss mode
Try to get as many point as you can by using only 1 ball
★ Free Throw mode
Stand on the free throw line and try to get as many points as you can by using 5 balls
★ 3 point game mode
Stand outside the 3 point line to score within 80 seconds

Basketball tournament-Free Throw game Features:
★Tournament style map of different basketball levels
★100% physical simulation of 6 different basketball games
★Free and fun to play, but it takes practice to level up
★3D graphics for beautiful basketball field
★Win coins and add new basketballs to your collection(15 total)

Download this addictive basketball tournament game and play for free! Challenge yourself to become a free throw basketball master!
To know more information about this game, please visit our Facebook page: https://www.facebook.com/TouchRunGames/