• فارسی
  • English

توضیحات دوران پادشاهان

جنگ به قهرمانان نیاز دارد!
جمع آوری جنگجوهای بی شمار و استخدام قهرمانان بزرگ برای هدایت آنان برای ساخت یک امپراطوری عظیم با تکیه و اعتماد به آنها.

ویژگی های بازی دوران پادشاهان:
  • تولید و پیشرفت
  • اتحاد با دوستان و توطئه برای بازیکنان در سراسر دنیا
  • سبک های مختلف بازی
  • استخدام و آموزش قهرمانان، مدیریت شهر های خود، فرمانروایی ارتش خود. افزایش مهارت های رزمی و مدیریتی
تغییرات نسخه 3.33.0:
-3.33.0-
1.- تنظیم فعالیت اتصال کشتی جنگی: بازیکنان برای شرکت در فعالیت نیازی به آفلاین بودن ندارند.
2-تنظیم فعالیت جعبه گنج زیرزمینی: افزایش تعداد جوایز برای به دست آوردن، گسترش دامنه جوایز

The description of Age of Kings

War needs Heroes!


Gather countless warriors to your side, and recruit great heroes to lead them in building you an empire! Rely on them, trust them, build your own Round Table!
=FEATURES & HIGHLIGHTS=
*Sophisticated production: Textures and environments brought to life by top art designers.
*Get more out of your experience: Form alliances and conspiracies, make life-long friends and bitter rivals with people all over the world!
*Different styles of play: Recruit and train heroes, let them manage your city, command your army. Enhance not only their (and your) combat skills, but management skills as well!
Get ready for an education of iron and blood! Start now!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»