• فارسی
  • English

توضیحات مورچه ها - پادشاهی زیرزمینی

شما آخرین حاکم مورچه ای هستید که ملکه خود را هدایت می کنید و مورچه خود را رشد و برای دفاع از مستعمره در برابر دشمنان می سازید و برای شکوه و شکوفایی امپراتوری مورچه های خود، باید استراتژی های خود را با تدبیر نشان دهید.

برای زنده ماندن و تولید مثل، جنگ بین حیوانات به طور مکرر در طبیعت رخ می دهد.

مورچه ها قلعه امپراتوری را امن برای رشد فرزندان فراهم می کنند. طرح مورچه از لحاظ استراتژیک بسیار مهم است، بنابراین شما باید کندو خود را هوشمندانه برنامه ریزی کنید، تونل درست کنید و امپراتوری مورچه ایده آل خود را بسازید.

تعداد مورچه ها نشان دهنده ظهور و سقوط یک امپراتوری مورچه است. برای توسعه امپراتوری مورچه خود، باید تا آنجا که ممکن است مورچه ها را بیرون بیاورید. آنها را به سمت جنگ، غارت منابع و گسترش قلمرو خود سوق دهید.

برای غارت منابع و گسترش قلمرو، شما باید یک نیرو عظیم مورچه بسازید. علاوه بر تعداد زیاد مورچه های سرباز پیشرفته، شما همچنین باید رهبرانی برای نیروهای مورچه خود داشته باشید: مورچه های ویژه. با بیرون آوردن تخمهای جهش یافته می توانید موذچه های قدرتمند بدست آورید. سرباز مورچه ای شما با ترکیبی مناسب از سربازان مورچه ای خاص یک پیروزی گسترده کسب خواهد کرد.

جنگیدن به تنهایی هرگز آسان نخواهد بود. موفقیت فقط برای اتحادهایی باقی می ماند که مثل هم فکر می کنند. با ایجاد یا پیوستن به یک اتحاد، می توانید به یکدیگر کمک کنید تا رشد کرده و با هم جنگ کنیم. با کمک متحدان، مطمئناً امپراتوری مورچه تحت فرمان شما جای خود را در این پادشاهی مورچه ها خواهد گرفت.

یک سرویس آنلاین فوری به مشتری ارائه می دهد که مطمئناً تجربه بازی بهتری را در اختیار شما قرار می دهد.
تغییرات نسخه 3.42.0:
[مطالب جدید]
1. یک همکاری مرموز به زودی در راه است. با ما همراه باشید، لطفا!
2. یک سیستم جدید تکامل مورچه - Trailblazer Evolution اضافه شد

The description of The Ants: Underground Kingdom

In The Ants: Underground Kingdom, you are the ultimate Ant Ruler to lead your Queen and build your Anthill.

To survive and reproduce, wars between animals take place frequently in nature. In The Ants: Underground Kingdom, you are the ultimate Ant Ruler to build the Anthill, lead the Queen, grow the colony, and defend against enemies. For the glory and prosperity of your ant empire, you must show your own strategies resourcefulness.
 
--Game Features—

【Build Anthill】
The Anthill of an ant colony is the same as the castle of an empire, which provides a safe place for the offspring to grow. Anthill layout is strategically crucial, so you should plan your hive wisely, construct tunnels, thus building your ideal ant empire!

【Hatch Ants】
The number of ants represents the rise and fall of an ant empire. For the development of your ant empire, you must hatch as many ants as possible. Lead them to fight, plunder resources, and expand your territory!

【Mutate Ants】
To plunder resources and expand territory, you must build a mighty Ant Troop. In addition to numerous advanced Soldier Ants, You also need to have leaders for your Ant Troops: The Special Ants. You can get powerful Special Ants by hatching mutant eggs. Your Ant Troop will gain a sweeping victory with a proper combination of Soldier Ants and Special Ants.

【Create Alliance】
Fighting alone will never be easy. Success only leaves for the alliances who think alike. By creating or joining an Alliance, you can help each other to grow and fight together. With the help of allies, the ant empire under your command will surely take its place in this Ant Kingdom!

The Ants: Underground Kingdom provides an instant online customer service, which will surely give you a better gaming experience.
No matter what kind of questions you have, we are here to help as much as possible. You can contact us through the following channels:

Official LINE: @planetant (don't forget "@")
Official Discord: https://discord.gg/PazRBH8kCC
Official Email: theantsgame@gmail.com
Official Facebook: https://www.facebook.com/TheAntsGame

Attention!
The Ants: Underground Kingdom is free to download. However, some items in the game are not free. Players must be at least 3 years old to download it, as defined in the Terms of Use and Privacy Policy. Besides, devices should have access to network as this is an online game.