• فارسی
  • English

توضیحات اسب ستاره

ویژگی های بازی Star Stable Horses - اسب ستاره:
  • مراقبت از کره اسب ناز تازه متولد شده خود
  • آموزش روزمره برای کمک به کره اسب
  • تغییرات منحصر به فرد در کره اسب ها
  • کره اسب خود را سالم و شاد نگه دارید
  • کره اسب خود را در ستاره آنلاین به عنوان 10 اسب برتر وارد کنید.
  • نژادهای جدید اسب 
  • بازی آنلاین رایگان، اسب های زیبا، مأموریت های حماسی و ماجراهای بسیار جذاب در انتظار شما هستند.
تغییرات نسخه 3.0.6:
سلام StarFam، Saddlebred مهربان و ظریف آمریکایی اکنون می تواند به پادوک شما بپیوندد!

The description of Star Stable Horses

Care for your very own baby foal! At last, an official Star Stable game where you get to raise an adorable foal… Tap ‘More’ to see SSO’s cutest ever foal screenshots!

From the creators of Star Stable Online and the Star Stable Friends app comes Star Stable Horses, an app where you raise and take care of a cute little foal which you can then transfer into the main desktop version of Star Stable Online!

Take care of your newborn foal and help it grow into a healthy, happy horse which can then join you and your friends on all your adventures in Star Stable’s magical world of Jorvik!

FEATURES

Complete tasks and training everyday to help your foal grow!
Unique variations of the star stable foal that aren’t available on SSO!
Keep your foal healthy and happy: after 10 days, bring it to Star Stable!
Your foal will enter Star Stable Online as a level 10 horse!
New horse breeds will be added in future updates!

Star Stable Online is available for PC & Mac at StarStable.com – play online FREE up to level 5! Beautiful horses, epic quests and awesome adventures are waiting for you and your friends on the magical island of Jorvik!

Instagram.com/StarStableOnline
Facebook.com/StarStable
Twitter.com/StarStable

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»