• فارسی
  • English

توضیحات کشتی خشن

به دنیای بی نظم کشتی خشن خوش آمدید.

برای بی حس کردن حریف خود از ضربه، سر و صدا، صندلی های استیل و موارد دیگر استفاده کنید و آنها را از رینگ خارج کنید. آخرین کشتی گیر ایستاده باشید و برای کسب عنوان مبارزه کنید یا در حالت تک تیم به عنوان یک جفت نبرد کنید.

یکی از 55 کاراکتر را انتخاب کنید و اجازه دهید هرج و مرج آغاز شود.
تغییرات نسخه 1.1.7:
- به روز رسانی تعمیر و نگهداری

The description of Rowdy Wrestling

Welcome to the chaotic world of Rowdy Wrestling!

Use dropkicks, overhand smashes, steel chairs and more to stun your opponent then suplex them out of the ring. Be the last wrestler standing in the Rumble mode, fight to the title in Solo career or battle as a pair in Tag Team mode.

Choose one of the 55 characters and let the chaos commence!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»