• فارسی
  • English

توضیحات گوشه نبرد

سلاح ها آماده است، این وظیفه شماست که با دشمنان بجنگید و بازی را ببرید.
شمشیرها، سلاح ها و موارد دیگر را بگیرید و بهترین ژست نبرد خود را بزنید. هدف درست داشته باشید تا در این مبارزه پیروز شوید و دشمن خود را شکست دهید.
تغییرات نسخه 0.7.39:
به روز رسانی عالی رسید! در این نسخه اضافه کردیم:
- ارتقاء جدید در سراسر سیستم های ما
- نقشه ها و پوسته های فراوان - این سبک اصلاح شده است
- رفع اشکال از انجام بازی بسیار روان
ما نمی توانیم صبر کنیم تا آن را امتحان کنیم! میتوانی؟!

The description of Angle Fight 3D

Weapons at the ready, and away we go! This is Angle Fight 3D, and it’s to you to fight the enemies and win the game.

Grab your swords, weapons, and more and strike your best battle pose. Aim right and true, and you will win this fight and beat your enemy.

Are you ready to take on the challenge in Angle Fight 3D? We bet you are!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»