• فارسی
  • English

توضیحات گوشه نبرد

سلاح ها آماده است، این وظیفه شماست که با دشمنان بجنگید و بازی را ببرید.
شمشیرها، سلاح ها و موارد دیگر را بگیرید و بهترین ژست نبرد خود را بزنید. هدف درست داشته باشید تا در این مبارزه پیروز شوید و دشمن خود را شکست دهید.
تغییرات نسخه 0.7.2:
این جدیدترین به روز رسانی ما است:
سطوح و جلوه های جدید را خنک کنید
رفع اشکال نسبت به بازی بسیار روان
به روز رسانی داغ جدید و چالش های حماسی به زودی!

The description of Angle Fight 3D

Weapons at the ready, and away we go! This is Angle Fight 3D, and it’s to you to fight the enemies and win the game.

Grab your swords, weapons, and more and strike your best battle pose. Aim right and true, and you will win this fight and beat your enemy.

Are you ready to take on the challenge in Angle Fight 3D? We bet you are!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»