• فارسی
  • English

توضیحات پرش انداختن

هنگام پریدن روی ترامپولین، توپ را درون سبد گل کنید.

با مکانیک اعتیاد آور و کنترلهای یادگیری آسان ضربه بزنید.
تغییرات نسخه 3.3.4:
تغییرات جزئی

The description of Jump Dunk 3D

Score the ball into the basket while jumping on trampoline!

Tap-tap easy-to-learn controls with addictive gameplay mechanic!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»