• فارسی
  • English

توضیحات مادربزرگ همسایه

سلام، به این بازی جدید انفجار و تخریب خوش آمدید. در این بازی بزرگ تیراندازی بازی کنید و خوش بگذرانید.

ویژگی های بازی Granny Kick Neighbor - مادربزرگ همسایه:
  • مادربزرگ و همسایه ترسناک مجرد
  • بازی تیر اندازی خنده دار
  • انواع مختلف سلاح برای ضربه زدن
  • شما یک مادربزرگ هستید، که خانه همسایه را نابود میکنید
  • شما یک پدر بزرگ هستید، برای سرگرم شدن شلیک می کنید
تغییرات نسخه 1.8:
رفع می کند

The description of Granny Kick Neighbor

Hello and Welcome to Granny Kick Neighbor, this game is a blast and destruction simulator 2.0 new shooter game and robots zombies

Play to this great shooter game and say hello to the shooter action game

☑Be a granny and smash the house, the office, the supermarket, pizza restaurant and ancient museum.

Running and shoot kick in this funny shooter game 2.0.

☑Athelic Granny and scary neighbor incorporated.
☑Funny shooting game.
☑Different types of weapons for kick it.
☑You can have a god mode and neighbor run very fast.

How to play to this incredible shooter game with neighbor:

☑You are a grandma, run to fun and destroy neighbors house.
☑You are a grandpa, run to fun and shoot or destroy the office.
Say hello to fun and enjoy the best blast and destruction game 2.0-----------------------------------------NEWS ON THIS GREAT 2.0 VERSION-----------------------------------------

HELLO TO THREE WAYS TO PLAY ON THIS GREAT SHOOTER GRANNY GAME:

-NORMAL MODE = PRESS ON MAPS AND DAYS, ONLY KILL THE TIME, RUN TO DESTROY OBJECTS IN TIME
-SURVIVAL MODE = PLAY WITH FIVE BINGO LADIES, SMASH THE ZOMBIES AND ROBOTS, YOU HAVE LIFE BAR
-NON STOP MODE = PLAY INFINITE RANDOM MAPS, SMASH AND KICK OBJECTS

THREE COMBINABLED MODS LIKE ZOMBIES AND ROBOTS:

-ZOMBIE MOD = ADD ZOMBIE RUN TO SMASH IT
-ROBOT MOD = ADD KILLER ROBOT RUN FOR KICK THEM
-GRANNY MOD = YOU NEVER WILL FIGHT ALONE

AND SAY HELLO TO THE FUN SURPRISES BOXES WITH TWO NEW "LITTLE GUNS" FOR THIS SHOOTER GAME

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»