• فارسی
  • English

توضیحات مثل یک دینو

ساده. سرگرم کننده و تمیز درست مثل یک دینو ساخته شده است.
تغییرات نسخه 2.0.0:
این مرحله 2 است.
برای دیدن به روزرسانی ها درباره پیشرفت و وضعیت پروژه من، لطفا از وب سایت من بازدید کنید:
https://www.super-toki.com

The description of Like A Dino!

Simple. Fun. And Clean. Just Like A Dino!

Made By @super_toki