• فارسی
  • English

توضیحات ستاره نزاع

در جنگ های چند نفره سریع گام شرکت کرده و با دوستان یا انفرادی در حالت های مختلف بازی در کمتر از سه دقیقه نبرد کنید. باز کردن و ارتقاء ده ها توانایی فوق العاده قدرتمند را تجربه کنید و با جمع آوری پوست های منحصر به فرد در عرصه ایستادگی خود را نشان دهید
در حالت سه در مقابل سه تیم مخالف خارج از استراتژی قرار دهید، با جمع آوری و نگه داشتن 10 جواهرات برنده شوید.

ویژگی های بازی Brawl Stars - ستاره نزاع:
  • رویدادهای ویژه
  • باز کردن و ارتقاء
  • جمع آوری و ارتقاء انواع توانایی ها
  • جمع آوری پوست های منحصر به فرد
  • تبدیل شدن به بازیکن ستاره
  • ایجاد تیم برای بازی در زمان واقعی سه در برابر سه مقابل بازیکنان سراسر جهان
  • باز کردن و جمع آوری قدرت دهنده ها
  • رویدادهای جدید
تغییرات نسخه 48.326:
به روز رسانی 48: رمز و راز در هاب
مارس/آوریل 2023

∙ ویژگی جدید: تسلط! با بازی Brawlers مورد علاقه خود جوایز زیادی کسب کنید!
∙ ویژگی جدید: خود را با کارت های نبرد جدید بیان کنید!
∙ Brawlers جدید: R-T (Chromatic) و Willow (Sythic)
∙ اسلات جدید انجمن: دوئل و نزاع در سبد به صورت چرخشی!
∙ همچنین: دیوارهای تخریب ناپذیر بازگشته اند و هزاران محتوا و پیشرفت های جدید!

The description of Brawl Stars

Fast-paced multiplayer battles from the makers of Clash of Clans, Clash Royale and Boom Beach.

Battle with friends or solo across a variety of game modes in under three minutes. Unlock and upgrade dozens of Brawlers with powerful super abilities. Purchase and collect unique skins to stand out and show off in the arena. Join or start a band to share tactics and fight together.

BATTLE IN MULTIPLE GAME MODES
- Gem Grab (3v3): Team up and out-strategize the opposing team. Collect and hold 10 gems to win, but get fragged and lose your gems.
- Showdown (Solo/Duo): A battle royale style fight for survival. Collect power ups for your Brawler. Grab a friend or play solo - be the last Brawler standing in the rowdiest battle royale yet. Winner take all!
- Bounty (3v3): Take out opponents to earn stars, but don’t let them pick you off. The squad with the most stars wins the match!
- Heist (3v3): Protect your team’s safe and try to crack open your opponents’. Navigate the map to sneak, blast and blow your way clear to the enemies treasure.
- Brawl Ball (3v3): It's a whole new Brawl game! Show off your soccer/football skills and score two goals before the other team. There are no red cards here.
- Special Events: Limited time special PvE and PvP game modes.

UNLOCK AND UPGRADE BRAWLERS
Collect and upgrade a variety of Brawlers with punishing SUPER abilities, level them up with power points, and collect unique skins.

BECOME THE STAR PLAYER
Climb the local and regional leaderboards to prove you’re the greatest Brawler of them all!

CONSTANTLY EVOLVING
Look out for new Brawlers, skins, maps, special events and games modes in the future.

PLEASE NOTE! Brawl Stars is free to download and play, however, some game items can also be purchased for real money. If you don't want to use this feature, please disable in-app purchases in your device's settings. Also, under our Terms of Service and Privacy Policy, you must be at least 13 years of age to play or download Brawl Stars.

Features:
- Team up for real-time 3v3 battles against players from across the world
- A fast-paced multiplayer battle royale mode made for mobile
- Unlock and collect new, powerful Brawlers - each with a signature attack and SUPER ability
- New events and game modes daily
- Battle solo or co-op
- Climb to the top of the leaderboards in global and local rankings
- Join or start your own Club with fellow players to share tips and battle together
- Customize Brawlers with unlockable skins
- Player-designed maps offer challenging new terrain to master

Support
Are you having problems? Visit http://supercell.helpshift.com/a/brawl-stars/ or contact us in game by going to Settings > Help and Support.

Privacy Policy:
http://supercell.com/en/privacy-policy/

Terms of Service:
http://supercell.com/en/terms-of-service/

Parent’s Guide:
http://supercell.com/en/parents/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»