• فارسی
  • English

توضیحات مدرسه پرواز سوپر قهرمان

این یک پرنده است؟ یا هواپیماست؟ یا شاید... آجری که مستقیماً پایین می‌افتد؟ در واقع این به شما بستگی دارد دوست من! سوپر قهرمان ها معمولا پرواز می کنند درست است؟ اما در برخی مواقع آنها باید یاد بگیرند که چگونه این کار را انجام دهند. هدف شما این است که در مدرسه پرواز سوپر قهرمان به آنها آموزش دهید. پس درست بپرید، توانایی های خود را ارتقا دهید و تا جایی که می توانید پرواز کنید و به یاد داشته باشید با قدرت زیاد نتایج بهتری حاصل می شود.
تغییرات نسخه 0.12.0:
سطوح و شخصیت های جدید شگفت انگیز را بررسی کنید!

The description of Super Hero Flying School

Is it a bird? Or is it a plane? Or maybe… A brick falling straight down? Actually it’s up to you my friend! Super heroes usually fly right? But at some point they need to learn how to do it. And your goal is to teach them how, in the Super Hero Flying School. So jump right in, upgrade your abilities and fly as far as you can! And remember: With great power comes better results!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»