• فارسی
  • English

توضیحات آخرین قهرمان - بازی تیراندازی روگوئلیکه

با شروع بحران روز رستاخیز و سرگردانی زامبی ها در همه جا، دولت مکان های امدادی را در شهرهای مختلف ایجاد کرد و از بازماندگان خواست تا در مکان های ثابت امداد جمع شوند، به عنوان قهرمان با زامبی ها مبارزه کنند و به دنبال منطقه امن باشند.
این یک بازی اکشن تیراندازی با اسلحه است که می توانید به عنوان ابرقهرمان با زامبی ها، اربابان و دشمنان مختلف میارزه کنید. آیا می توانید زامبی های بی شماری را شکست دهید و حقیقت بحران روز رستاخیز را کشف کنید؟ آیا در نهایت می توانید آخرین قهرمان این فاجعه شوید؟ وقت آن است که بازی تیراندازی استراتژیک لذت ببرید.

ویژگی های بازی Last Hero: Roguelike Shooting Game - آخرین قهرمان - بازی تیراندازی روگوئلیکه:
  • عملکرد یک انگشتی
  • آسان برای شروع با گیم پلی روان و عملکرد راحت
  • مهارت های ترکیبی متعدد
  • 4 اسلحه متمایز با مکانیک منحصر به فرد
تغییرات نسخه 4.4:
1. UI و عملکرد هنری بهینه شده
2. رفع اشکالات شناخته شده

The description of Last Hero: Roguelike Shooting Game

As the doomsday crisis erupted, zombies wandering everywhere, the government set up relief sites in different cities, calling for survivors to gather at fixed relief sites, fighting as hero, combating with zombies, seeking for the sage area.
Last Hero is a roguelike gun-shooting action game that you can play as the superhero to conquer and defense with various zombies, masters, and enemies. Can you defeat the countless zombies and uncover the truth of the doomsday crisis? Could you finally become the last hero in this disaster? It's time to download the strategy shooting game: Last Hero and play now.

[Gameplay Feature]
** One-Finger Operation
Easy to get started, fluently and convenient operation and gameplay.
** Roguelike Gameplay Feature
Numerous combo skills, multiple zombies challenges combat on each round.
** 4 types of weapon to be chosen
4 distinctive guns with unique mechanics, choose and fight against the zombies!

If you have any questions, pleas feel free to contact us anytime at:
Facebook: https://fb.me/LastHeroGame
Discord: https://discord.gg/NmZakAk

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»