• فارسی
  • English

توضیحات افسانه قهرمان

جمع آوری ابرقهرمانان سراسر جهان برای مبارزه.
  • گرافیک شگفت انگیز
  • قدرت های ویژه برای هر شخصیت
  • جمع آوری قهرمانان دلخواه
  • تیم اختصاص خود
  • حالت بازی چندگانه
دانلود بازی: