• فارسی
  • English

توضیحات مبارزان

این یک بازی عالی دویدن و تیراندازی است، که تجربه هیجان انگیز عکسبرداری با شخصیت های جالب و قابل ارتقا را به شما می دهد.
تغییرات نسخه 1.7:
1. سیستم حیوان خانگی جدید
2. اضافه کردن سیستم props
3. بهینه سازی کلی زمین
4. سیستم دستاورد جدید
5. بهینه سازی و تنظیم UI
6. تنظیم ارزش بازی
7. بهینه سازی تجربه عملیات
8. رفع اشکال شناخته شده

The description of GFighters

An excellent run and shooting game.
Exciting shooting experience with cool characters, waiting for you to upgrade.
GFighters now is officially released, come and join us!