• فارسی
  • English

توضیحات مبارزان

این یک بازی عالی دویدن و تیراندازی است، که تجربه هیجان انگیز عکسبرداری با شخصیت های جالب و قابل ارتقا را به شما می دهد.
تغییرات نسخه 1.9:
اشکال برطرف شد

The description of GFighters

An excellent run and shooting game.
Exciting shooting experience with cool characters, waiting for you to upgrade.
GFighters now is officially released, come and join us!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»