• فارسی
  • English

توضیحات گرگ

به درون دنیای گرگ های وحشی شیرجه بزنید و مانند یکی از آنها زندگی کنید.
محیط فوق العاده را کشف کنید، شخصیت خود را توسعه و مهارت هایتان را ارتقاء دهید تا آلفای گروهتان شوید.
  • بازی چند نفره همزمان
  • گرافیک های سه بعدی خیره کننده
  • محیط زیبا
  • حیوانات واقعی
  • ارتقاء و توسعه شخصیت
تغییرات نسخه 3.4.1:
- با به‌روزرسانی Emotes، Moves و Podiums به روش‌های کاملاً جدید ارتباط برقرار کنید و خود را بیان کنید!
- به چت نشان دهید که با احساسات چه احساسی دارید!
- بوگی جنگل! با حرکات فانتزی همبسته های خود را از پنجه هایشان پاک کنید!
- گرگ خود را ببینید که با افتخار روی سکوهای جدید و زیبا ایستاده است!
- از دستورات چت سریع برای عبور از موانع زبان و هماهنگ کردن شکار خود در پرواز استفاده کنید!
- آیتم های افسانه ای حتی قدرتمندتر شدند! چندین آیتم افسانه ای از یک عنصر را تجهیز کنید تا آنها را با جوایز تنظیم کنید!

The description of The Wolf

Dive into the world of wild wolves and live your life as one of them! The best wolf RPG on mobile is finally here. Explore the amazing environment, develop your character and upgrade your skills to become the Alpha of your pack! You can try your strength in one of two modes: CO-OP or PVP - everything in Online Real-Time Multiplayer. Play with people from all over the World!

Online Real-Time Multiplayer RPG
Stunning 3D graphics
Beautiful environment
Realistic animals
Character development and upgrades
Cooperative multiplayer hunting and PVP Battle Arena modes
Smooth performance

ONLINE MULTIPLAYER SIMULATOR

Compete with players from all around the World! The wilderness is never empty. Meet other wolves in real time and conquer the forest!

CHARACTER CUSTOMIZATION

Are you a mighty Gray Wolf? A Dhole Wolf? Or maybe a mysterious Black Wolf resembles you the most? Choose your favorite and create your unique character!

RPG SYSTEM

You are the king of your own destiny! There is no imposed path to follow in this simulator. Decide which attributes to develop and which skills to upgrade to become the Alpha of the pack!

AMAZING GRAPHICS

Enjoy the stroll around the map and admire the stunning environment! Starting from your den all the way to the mountains and streams, the high-end graphics make the game incredibly pleasant. Don’t the animals look realistic? Try and chase them all!

VARIOUS GAME MODES

Hunting mode lets you explore the map while searching for prey: from rats and rabbits, through does, foxes and racoons, all the way to bisons and bulls. Cooperate with other players to fight the strongest opponents! If you need a bigger thrill, join the Battle Arena mode - you will be teamed up with other wolves to compete with another pack. This means war!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»