• فارسی
 • English

توضیحات بسکتبال بارانگی

وکس، پسر ستاره سابق زمین بازی به دنبال این است که ثابت کند به نوبه خودش یک بسکتبالیست حرفه ای است. داستان او را هنگامی که مهارت های ضروری را  از 4 استاد بسکتبال بارانگی یاد می گیرد تا به یک قهرمان تبدیل شود، دنبال کنید.
 • دربیل زدن
 • پرتاب کردن
 • مسدود کردن
 • دانک زدن
 • نبرد های تک به تک
برای اجرای بازی بسکتبال بارانگی، مراحل زیر را دنبال کنید:
 1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
 2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
 3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
 4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
 5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.synergy88digital.barangay143.ep01 وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
 6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.synergy88digital.barangay143.ep01 کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of Barangay Basketball

"The son of a former hardcourt superstar, Wax is looking to prove that he is a basketball superstar in his own right. Follow his story as he learns, from the four basketball masters in Barangay 143, the essential skills to become a legend, such as:

Dribbling:
- Dribble your way through the court while trying to avoid Boy Pana’s arrows.

Shooting:
- Make sure to get the strengths of your shots just right or Croco Martin will literally shoot your ball down.

Blocking:
- Maneuver your way around the court to block Popoy’s quick and confusing moves.

Dunking:
- Swipe the screen with the corresponding patterns to make sure you dunk with flash and style.

One-on-one Battles:
- Test all that you’ve learned by going head-to-head against the many challengers that stand in Wax’s way.

Do you have what it takes to help Wax come out on top? Find out by downloading Barangay Basketball now!"