• فارسی
  • English

توضیحات جنگ تانک

برای یک نبرد واقعی با تانک آماده شوید. با تانک به میدان جنگ بروید و بسیاری از تانک های دشمن را با اسلحه های مختلف سه بعدی از بین ببرید.

با تانک سنگین پیشرفته و جدید خود، با واحدهای مختلف می جنگید. با توپ اصلی دشمن را آتش زده و تماشا کنید. از موشک های خود برای خنثی کردن هواپیماهای دشمن یا هر چیز دیگری که نیاز به منفجر شدن دارد استفاده کنید.

هدف شما از بین بردن تانک های دشمن تا حد ممکن و در عین حال زنده ماندن تا آنجا که ممکن است. موقعیت خود را در جدول رتبه بندی عمومی قرار دهید. تانک  سنگین خود را رانده و از توپخانه ای قدرتمند برای نابود کردن دشمنان با دقت استفاده کنید. مراقب توپخانه دشمن باشید، دقت تیراندازی دشمن بسیار زیاد است.
دانلود بازی: