• فارسی
  • English

توضیحات اسکریبل سوار

با آخرین وسیله نقلیه "همه زمین" غلت بزنید، شنا کنید، چوب بزنید و پرواز کنید.
تغییرات نسخه 1.960:
رفع اشکال :)

The description of Scribble Rider

Roll, Swim, Stick and Fly with the ultimate 'All-Terrain' vehicle!