• فارسی
  • English

توضیحات تلنگر فوتبال

می توانید بدون ترک خانه فوتبال را در فضای باز تجربه کنید و از هیجان بازی فوتبال لذت ببرید. می توانید با سلاح های مختلف مانند چوب های بیسبال، تفنگ های تندر، شمشیرهای یخی و حتی اسب های رنگین کمانی حمله کنید. در مجموع، اینجا می توانید همان لذت فوتبال در فضای باز را تجربه کنید، اما همچنین تحریکات متفاوتی نسبت به فضای باز داشته باشید.
تغییرات نسخه 3.0.7:
رفع اشکالات

The description of Go Flick Soccer

You can also experience outdoor football without leaving home, and playing football here can get a more exciting experience.You can compete with opponents on the football field, or with cowboys in the desert, or even in the gravity-free environment of space.Not only that, but you can also attack with different weapons, such as baseball bats, thunder guns, ice swords, and even rainbow ponies.All in all, here you can experience the same joy as outdoor football, but also get different stimulation than outdoor football.