• فارسی
  • English

توضیحات چرخش بطری

فکر می کنید می توانید بطری غیر قابل نفوذ را بچرخانید؟ تلنگر از طریق اشیاء خانگی معمولی برای رسیدن به پایان است.
تسخیر 15 سطح غیر ممکن در راه خود برای تبدیل شدن به یک استاد بطری است.
تغییرات نسخه 1.45:
◉ رفع اشکال جزئی و بهبود عملکرد.
◉ چیزهای جالب جدید به زودی. گوش به زنگ باشید!

The description of Impossible Bottle Flip

The sequel to our hit game "Water Bottle Flip Challenge 2" with over 1.5 million downloads!

Think you can take on the Impossible Bottle Flip? Download now to find out! Tap to flip through the room onto ordinary household objects to get to the finish, just don't fall off!

Conquer 15 impossible levels on your way to becoming a bottle flipping master.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»