• فارسی
  • English

توضیحات مبارزه با جرم

کمک به دیترت برای مبارزه با مردمان بد!
دریافت سلاح برای نابودی، کسب مدال و جلوگیری از جرم و جنایت!

بیش از 1،000،000 دانلود.
با تشکر از همه شما.
تغییرات نسخه 3.5:
-به روز رسانی آخرین پلاگین های api

The description of Duterte Fighting Crime

Help Duterte fight against the bad guys!
Get weapons for destruction, earn badges and teach them lesson to stop the crime!
*Over 1,000,000 download on Appstore and Googleplay!*
Thank you for all the Filipinos who played it! :)

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»